पावसान केलो घात आनी जालो अपघात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पर्वरे पावसाक लागून निसरड जाल्ल्यान ट्रेलर उमथलो, स्कूटरी, रिक्षाचें लुकसाण. ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत.