पावसाच्या दिसांतल्या दुयेंसां विशी दिवचल भलायकी केंद्राची जाग्रुताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः पावसाच्या दिसांनी उदकाक लागून जावपी दुयेंसां विशीं दिवचलच्या भलायकी केंद्रा वतीन लोक जाग्रुताय करपाचें काम सुरू केलां. दिवचल पालिका तशेंच दिवचल मतदारसंघांतल्या पंचायत वाठारांत वचून केंद्राचे कर्मचार लोकांनी घेवपाचे जतनायेची म्हायती दितात अशें वैजकी अधिकारी डॉ मेधा साळकार हिणे सांगलें.
जळेरां तयार जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या सुवातांनी उदक साठपाक दिनाकात, नितळसाण दवोरात अशें लोकांक सांगतात. ह्या वठारांत धामीच्या दुयेंसांची लक्षण नात. मलेरिया, डेंग्यूचे दुयेंती नात. जायते कडेन बांदकामां सुरू आसात. थंय स्थलांतरीत कामगार करतात. रगत तपासणी केंद्राच्या पंगडा वतीन तांच्या रगताचे नमूने तपासा खातीर घेतात अशी म्हायती डॉ साळकार हिणे दिली.
दुयेंसा पातळची न्हय म्हणून गरज पडल्यार वखदां फवारणी आनी हेर उपाय करतले. हॉटेल आनी फास्ट फूड स्टॉल वाल्यंनी फावो ती जनताय घेवची अशें आवाहन केलां.