पावसाचो नवनिर्मणेकय धपको, बी अॅलर्ट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इमेजिन पणजी

तांबडो बावटो दाखयत आयिल्ल्या पावसान नवनिर्मणेचे वाटेर वचपी पणजेकय धपको दिला, हें मान्य करपाक जायच.  पणजे परस चड लुकसाण गांवगिऱ्या वाठारांचें जालां,

तुमची, आमची पणजी, गोंयची राजधानी उटंगाराच्या पावसांत बुडटा, अशे व्हिडिओ खिणां भितर संवसाराच्या कोनशाक पावतात, तेन्ना संवसाराकाय हुस्को जाता.  मागीर विचारप जाता तेंय केन्ना ? मध्यानराती. एकच सांगचेंशें दिसता पावस फकत पणजे पडूंक ना, पणजे परस हेर वाठारांत जाल्लें लुकसाणीचे फोटू  पळेल्यार गोंय बुडटा अशी भिरांत दिसता. तांबडो बावटो दाखयत आयिल्ल्या पावसान नवनिर्मणेचे वाटेर वचपी पणजेकय धपको दिला, हें मान्य करपाक जायच.  पणजे परस चड लुकसाण गांवगिऱ्या वाठारांचें जालां, तें हवामानशास्त्र वा भारतीय पृथ्वी विज्ञान खात्यान दिल्ल्या पावसाच्या नोंदींचेर एक नदर मारल्यार होलमता.

कोविडान वातावरण बदल हाडल्यात, पूण ताचे परस म्हादय, गोंयांतल्यो हेर न्हंयो कूस बदलूंक लागल्यात. न्हंयेक आयिल्ले हुंवार, उपाट भरिल्ले मांडवी न्हंयेक पणजेतल्यांन बारीकसाणेन पळेतना मन आकुळपिकुळ जाता. राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थेचे अधिकारी ते विशीं अदीक सांगत व्हय? हवामानशास्त्र विभागांतले गोंयांतले आदले अधिकारी वाजपेयी, के व्ही सिंग हे खात्याच्या आल्तिना वेल्या कार्यालया लागसार रावताले, गोंयांत जावपी काँक्रिटीकरण, रुख, रानांची म्हायतीय तांकां आसली, मेळपी म्हायतीची विस्कावणीय ते करताले. आतां तर तंत्रगिन्यानाचे क्रांतीन गोंयच कित्याक संवसाराचीय म्हायती घरा बशिल्ले कडेन पळोवपाची संद मेळटा. कुपां फुटप (ढगफुटी), उटंगाराच्या पावसाचो रेड अलर्टय दोन -चार दीस आदींच मेळटा. हवामानशास्त्र खात्याच्या अदमासाचे वेळापत्रक एक- दोन दीस फाटीं फुडे जालें तरी अदमासांत सत आसता हें अभ्यास केल्यार कळटा. तातूंतल्यान फुडाराचे बांदावळीचे नवनिर्मणेक शिस्त येवपाक मजत कित्याक जावची न्हय? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ओडिशावरी राज्यां हुंवार वेवस्थापन बळिष्ट करूंक लागल्यात, दर एका घरांत मोबायला वेल्यान मेसेज धाडून रेड अलर्टाची म्हळ्यारच सादूर रावात अशी खबर रोखड्या रोखडी पावयतात, हेतू एकच, मनशांक वाटावप. पणजेतल्यान एक दीस उसरां ताचो आरंभय जाला, तीच तर नवनिर्मणेची वाट. 

पणजेचें चिंतल्यार नवनिर्मणेतल्यान कांय वाॅर्डांनी पोरुं परस अंदूं उदक भरपाचें प्रमाण कमी जालां, ताळगांवांय भरते वेळार घरांनी उदक पावलां,  रस्त्याक फोंडकुलां पडल्यांत. अजाप म्हळ्ळ्यार दयानंद बांदोडकार मार्गार फोंडकुलांचो आंकडो देंवला, राज्याच्या साठी सुवाळ्या निमतान बांदिल्ल्या रस्त्यांच्या कंत्राटदारांचोय सोद घेवचो. पाटो प्लाझा, मळ्यांत, अठरा जून मार्गार फाटलीं पंधरा वर्सां नेमान उदक भरता, अंदू बुडटी व्हडा प्रमाणात आयली ताचीं कारणां अरुंद, ल्हानशे रुआ दर ओवरें खाडींत खांबे उबारल्यात तीं आसूंक येता, अशें जाणकारांचे म्हणणें आसा. कसिनो एकाच जाग्यार रावतात, तांचीं कार्यालयां जळीं मळीं बांदल्यांत, अटल सेतूच न्हय जाल्यार आदल्या पुलाच्या बांदकामाचे फातर, माती, शिमिटाच्यो राशी पुला पोंदा आसात. कॅप्टन आॅफ पोर्टस जेटीचें मांडवींत जाल्लें नवें बांदकाम पणजेक त्रासांत घालपाक जालां व्हय? आंबेडकर जार्दिन्या लागीं आदल्या सुक्या तशेंच पाटो प्लाझा वेल्या कोयराच्या राशींनी, नव्या बिल्डिंगेच्या बांदकामाच्या कोयरान पणजे शारांत भितर सरतना सुदारिल्ल्यो, नितळ केल्ल्यो खळयो बंद जाल्यात? 

गोंयची राजधानी पणजे भायर व्हरप, तिसवाडेच्या कांय मतदारसंघांनी धिरयो लावपाचें हें कारस्थान कोणे केलां आसत? आतां धिरयोय नाकात, मन रिजवणेच्यो कार्यावळी उण्यो करच्यो, शिक्षणाची वाट धरची असो संदेश अंदुंची बुडपी पणजी दिता? 

अभ्यास जावचोच, पणजे म्हापालिकेच्या वाठारांत तीस वाॅर्ड आसात. तातूंतले पावसान कितले बुडले? कितलीं घरां बुडलीं? कितल्या दुकानांनी उदक गेलें?  धपको कितलो, कोणाक बसला? तो 25 टक्के, 50 टक्के आसा? म्हायती जायच. पणजेची ‘टोपोग्राफी’ बदलप म्हळ्यार गोंयचो नकासोय बदलता असो अर्थ लावन अभ्यास करचोच. 

गोंय विद्यापीठाचे डाॅ.नंदकुमार कामत पाटो प्लाझाच न्हय पणजेंत भितर येता तो वाठार बुडटलो, पणजेक व्हड धपको बसतलोच अशी शिटकावणी विंगडविंगड दिसाळ्यांतल्या लिखाणातल्यान दिताले. तांचे कडेन एकदां भासाभास मुख्यमंत्री करत व्हय ? सांखळेंतली भांगरा खण तांकां तातूंतल्यानच मेळपाची शक्यताय आसा. 

माफ करात, पणजे सावन सांखळे उडी मारून वचपाची गरज मुख्यमंत्री सावंत हांकां कित्याक दिसतली? तांचे खातीर पणजे येवपाचे दोन, तीन मार्ग आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी बांदल्यात. त्या मार्गांचीय लुकसा,णी जाल्या आसतलीच पूण ते केन्ना बांदिल्ले? कितल्या वर्सां आदीं आनी खंयचे सरकारी यंत्रणेन बांबोळेचो गोवा वैजकी म्हाविद्यालय, कुजिराक जोडपी अंडरग्राऊंड मार्ग बांदिल्लो? मुख्यमंत्री म्हायती दितलेच अशी आस्त आसा, तांचे कडेन ती आसपाकच जाय. आदीं फकत पुलीस हेडक्वाटर्सा कडले, १८ जून रस्तो बुडटाले. पणजेची नवनिर्मणी वीस- बावीस वर्सां आदीं इफ्फी येतना सुरू जाल्ली, केन्ना तरी पाटो पुलाची तपासणी जाली, पोरण्या पाटो पुला वेल्यान येवपा वचपाचेर मर्याद आयली. पोरण्या पाटो पुलाक समांतर दोन पूल जाले, दोन मांडवी, तिसरो अटल सेतू आनीकय पूल येतात, एक आदले मुख्यमंत्री डाॅ. विल्फ्रेड डिसोझा हांच्या तर दुसरो मनोहरबाबांच्या तेंपा वयलो. तेन्ना सावन थेट चंद्रार, माफ करात बुडटा त्या पाटो प्लाझार वचपाक, थंयच मळ्यांतले बुडटेक उर्बा मेळ्ळ्या आसत? उपरांतय पणजे कांय मार्गार आडमेळीं घाल्यांत, खळयो चिखलांत बुडल्यात, पाट्यारय तेंच जाला आसुये. 

उटंगाराच्या पावसांत कोयर उखलप थांबूंक ना, बांदकामांय चालूच. तालुक्याच्या पावंड्यार मजत दिवपाचे येत्न बरे, पूण मुख्यमंत्र्यांनी मात्शी पणजेची भोंवडी केल्यार? पाटो प्लाझा ते स्विमींग पुला मेरेन, गाडयेंत बसूनच मांडवी न्हंयचें दर्शनय घेतल्यार?  म्हादयमाय तांकां दिसतली, तिणेंच तर पणजेक वाटायलां. जस्ट इमेजिन पणजी, पर्वरी विधानसभा, मंत्रालय फ्राॅम म्हादय टू मांडवी, नवनिर्मणेतल्या धपक्यांतली, हील स्टेशनावरी.  

– सुहासिनी प्रभुगांवकार