पावसाक लागून पर्यांघऱाची वणट कोसळ्ळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः फाटल्या चार दिसांत सत्तरी तालुक्यांत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून सोमाराक मध्यान रातीं पर्यें- घोलवाड्यार पार्वती महादेव गांवकार हिच्या घराची एक वणट  कोसळ्ळी. ताका लागून तिचें लुकसाण जालां. सुदैवान तिका कसलीच दुखापत जालीना.
78 वर्सा पिरायेची पार्वती घरांत एसलीच रावता. घराच्यो हेर वण्टी धोक्याच्यो जाल्यात. आमदार दिव्या राणे हिणे आनी सरकाराक पार्वतीक मजत दिवची अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. पार्वतीचें हें घर पोरणे जालां. पावसाक लागून घर गळटा आनी ताका लागून वण्टी भिजल्ल्यान रातीं ती कोसळ्ळी अशें तिणे सांगलें.