पालिकेंत फायल्स ट्रेकींग यंत्रणा बसयात

म्हापशें पालिका बसकेंत नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार हांचे मुखार म्हणणें मांडटना नगरसेवक सुधीर कांदोळकार. कुशीक मुख्याधिकारी अमितेश शिरवयकार, उपनगराध्यक्ष चंद्रकांत बेनकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें नगरसेवकांची मागणी; मंडळाचे बसकेंत म्हत्वाचे थाराव मंजूर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशें पालिका कार्यालयांतल्या प्रशासकीय कामाचेर लक्ष नाशिल्ल्यान फायली शेणपाचे प्रकार घडटात. तीन- चार म्हयने फायली मुख्याधिकाऱ्याच्या मेजाचेर पावनात. त्यो फायली वेळा आदीं हाता वेगळ्यो जावच्यो आनी प्रभागवार फायलींच्यो नोंदी दवरच्यो, हे खातीर फायल्स ट्रेकींग यंत्रणेचो आदार घेवचो, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.

नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार हांचे अध्यक्षते खाला बुधवारा पालिका मंडळाची साबार बसका जाली. ह्या वेळार उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार, मुख्याधिकारी अमितेश शिरवयकार, अभियंते प्रदीप नार्वेकार आनी हेर नगरसेवक, नगरसेविका हाजीर आशिल्ल्यो.

कनिश्ठ अभियंत्यांचो उणाव आशिल्ल्यान कामाच्यो फायली आडकून पडटात. ताका लागून हंगामी तत्वाचेर कनिश्ठ अभियंते, गवंडी, मार्केट निरिक्षक हे कर्मचारी घेवचे, अशी मागणी नगरसेवक साईनाथ राऊळ हांणी केली. तिका मंडळान मंजुरी दिली.

कामाच्यो फायली शेणटात. कांय कर्मचारी मुद्दाम नगरसेवकांच्यो फायली आडावन दवरतात. ताका लागून अशा कर्मचाऱ्यांचेर शेक दवरचो. तशेंच फायल्स यंत्रणा उबारची, अशी सुचोवणी नगरसेवक अ‍ॅड. शशांक नार्वेकार हांणी केली.

पालिके कडेन एकूच मड्यागाडी आसा. ती परतून परतीन नादुरुस्त जाता. ताका लागून आनीक एक नवी मड्यागाडी घेवपाचो थाराव बसकेंत घेतलो.

मड्यागाडी, अ‍ॅम्ब्युलन्स आनी एका घाणयाऱ्या उदकाच्या टँकरा सयत आताईद वाचपघर म्हापशेंकारां खातीर गरजेचें आसा. हीं म्हत्वाचीं चार कामां केलीं जाल्यार म्हापशेंकार तुका ‘आयर्न लेडी ऑफ म्हापशें’ अशा उपमा दितले, अशें सांगून नगरसेवक भिवशेट हांणी हो प्रस्ताव मांडलो. पालिका मंडळान म्हापशेंच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या रस्तो विभाग कार्यालयाक कदंबा म्हामंडळाच्या बस स्टॅण्डा वयले इमारतींत भाडे तत्वाचेर 100 चौ. मि. सुवात दिवपाचो थराव घेतलो. बसकेंत हेर विशयांचेरूय चर्चा जाली.