पालकांनी भुरग्यांक सरकारी शाळांनी घालचें

तोरशें सरकारी हायस्कुलाच्या भोवमान केल्ल्या विद्यार्थ्यां वांगडा आमदार प्रवीण आर्लेकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रवीण आर्लेकार: तोरशें सरकारी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान

पेडणें: पेडणें म्हालांतल्या दरेका पालकांनी आपल्या भुरग्यांक सरकारी शाळांनी घालून मागीर तें प्राथमीक आसूं वा माध्यमीक तांचो दर्जो वाडोवपाचो यत्न करचो, अशें पेडणें मतदार संघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी सांगलें. 

तोरशें सरकारी हायस्कुलाच्या पालक शिक्षक संघान आयोजीत शालांत परीक्षेंत येसस्वी जाल्ल्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांचे भोवमान कार्यावळीक ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. 

ह्या वेळार तोरशें जिल्हो पंचायत वांगडी सीमा खडपे, आदले जिल्हो पंचायत वांगडी रमेश सावळ, आदले सरपंच उत्तम वीर, आदले सरपंच सुर्यकांत तोरस्कार, मुख्याध्यापिका राजेश्री पेडणेंकार,  पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संजय महाले, जया सावळ आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

सुरवातेक शाळेच्या संगीत विद्यार्थ्यांनी येवकार गीत गायलें. आमदार आर्लेकार हांचे हस्तुकीं कार्यावळ सुरू जाली. 

ह्या वेळार आमदार प्रवीण आर्लेकार हांचे हस्तुकीं वट्ट 36 विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. तशेंच हायस्कुलांतल्या नव्या विद्यार्थ्यांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. 

आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी फुडें सांगलें, जे शिक्षक आपल्याक विद्यादान दितात त्या विद्यादानांतल्यान हे संवसाराचे सर्तींत आमकां तिगूंक जाय. ताका लागून विद्यार्थ्यांनी आपली पुरायेन उदरगत करची. 

     मुख्याध्यापिका राजेश्री गडेकार हांणी, ज्या विद्यार्थ्यांक येस मेळ्ळां तांणी फुडलें शिक्षण घेतना आपल्याचेर जे संस्कार जाल्यात त्या संस्कारांतल्यान आपली वळख तयार करची अशें तांणी सांगलें.