पाताळांत वचपाचो रस्तो?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


घडणूक अलीगढांतली (उत्तरप्रदेश). पुलीस घरकान्नीक घेवन दोतोरा कडेन वतना ही घडणूक. रस्त्यार उदक तुंबला. फोंडकुलाचो अदमास येना. व्हायरल जाला हो व्हिडियो.