पाडी केप्यां रेल्वेच्या धपक्यान बिबट्याक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: पाडी केप्यां रेल्वेच्या धपक्यान एका बिबट्याक मरण आयलें. हो बिबटो नर जातीचो आसून सुमार चार वर्सांचो आशिल्लो. कोंकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी पाडी हांगासरल्या रान अधिकाऱ्यांक हाची म्हायती दिले उपरांत त्या बिबट्याची कूड ताब्यांत घेवन पाडी रान वाठारांत निमाणे संस्कार केले अशें रान अधिकाऱ्यांनी सांगलें.