पाकिस्तान बरे स्थितींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ओपनर बॅट्समन अब्दुल्ला शफीकाच्या नाबाद 112 धांवड्यां नेटार पाकिस्तानान येजमान श्रीलंके आड चालू आशिल्ली पयली टॅस्ट जिखपा खातीर 342 धांवड्यांचो फाटलाव करतना चवथ्या दिसाचो खेळ सोंप मेरेन 3 विकेटी वगडावन 223 धांवड्यो केल्यात.

शफीकान 289 बॉलांनी पांच चवके आनी एक सक्याचे मजतीन दोन व्हड व्हड भागिदाऱ्यो केल्यो. ताणें पयलीं ओपनर इमाम उल हका (35) वांगडा पयले विकेटी खातीर 87 धांवड्यांची भागिदारी केली आनी उपरांत मुखेली बाबर आजमा वांगडा मेळून तिसरे विकेटी खातीर 101 भागिदारी केली.

पुर्ण दीस पाकिस्तान शेक दवरतलो अशें दिशिल्लें. पूण, चवथ्या दिसाचो खेळ सोंपपाक स ओव्हरी बाकी आसतना प्रभात जयसुर्यान बाबराक बोल्ड करून श्रीलंकेक व्हड येस मेळोवन दिलें.

पाकिस्तानाक आयज पांचव्या आनी निमाण्या दिसा जैता खातीर आनीक 120 धांवड्यांची गरज आसा आनी ताच्यो सात विकेटी बाकी आसात. खेळ थांबलो त्या वेळार शफीका वांगडा विकेटकीपर बॅट्समन मोहम्मद रिजवान सात दांवड्यो करून खेळपट्टीचेर आसा.

ही मॅच जिखपाक पाकिस्तानाक विक्रमी धांवसंख्येचो फाटलाव करपाची गरज आसा. ह्या मैदानाचेर चवथ्या डावांत श्रीलंकेन न्युझिलॅण्डा आड सगल्यांत चड 4 विकेटी वगडावन 268 धांवड्यो करून जैत जोडिल्लें.

मजगतीं, काल चवथ्या दिसा श्रीलंकेच्या रक्षात्मक खेळाचो पाकिस्तानान पुर्ण फायदो करून घेतलो. व्हड स्कोर आसून लेगीत श्रीलंकेन आक्रमण करपा बदला फिल्डींग विस्कळीत लायली. ताका लागून पाकिस्तानाच्या बॅट्समनांक धांवड्यो करप सोंपें जालें.

शफीक आनी इमाम हांणी सहज रितीन व्हड मोखीचो फाटलाव करपाक सुरवात केली. पूण, श्रीलंकेन ही भागिदारी फोडल्या उपरांत अजर अलीक (7) रोखडोच बाद करून मॅचींत आयलो.

आपले सवे टॅस्टींत दुसरो शेंकडो मारपी शफीकाक पयल्या डावांत शेंकडो मारपी बाबराची बरी साथ मेळ्ळी.

ते पयलीं श्रीलंकेन दिसाची सुरवात 9 बाद 329 धांवड्यां वयल्यान मुखार खेळपाक केली. दिनेश चंदिमल 94 धांवड्यो करून नाबाद उरलो. जाल्यार जयसुर्या आदल्या दिसाच्या आपल्या स्कोरांत एकेय धांवडेची भर घालपाक जमली ना. ताका नसीम शाहान बाद केलो.

श्रीलंकेचो दुसरो डाव 337 धांवड्यांचेर सोंपलो, पयल्या डावांत ताका चार धांवड्यांची आघाडी मेळिल्ली.