पाकिस्तान-न्युझिलॅण्ड मॅच बादाबाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान पाकिस्तान आनी न्युझिलॅण्ड ह्या पंगडां मदले टॅस्ट माळेंतली पयली मॅच बादाबाद उरली. मॅच बादाबाद उरिल्ल्यान वर्ल्ड टॅस्ट चॅम्पियनशिपीच्या पॉयण्ट टेबलांत कसलोच बदल जावंक ना.

पाकिस्तान 38.46% गुणां सयत सातवे आनी न्युझिलॅण्ड आठवे सुवातेर आसा

शुक्रारा मॅचीच्या निमाण्या दिसा उण्या उजवाडाक लागून अंपायरांनी ओव्हरी सोंपचे पयलींच मॅच सोंपिल्ल्याची घोशणा केली. अंपायरांनी खेळ सोंपिल्ल्याची घोशणा केली त्या वेळार न्युझिलॅण्डान दुसऱ्या डावांत 138 धांवड्यांचो फाटलाव करतना 61 धांवड्यो केल्ल्यो.

खेळाच्या तिसऱ्या दिसा पाकिस्तानान आपलो दुसरो डाव 8 बाद 311 धांवड्यांचेर घोशीत केल्लो. अशे तरेन न्युझिलॅण्डाक जैता खातीर 138 धांवड्यांची मोख मेळिल्ली. ते पयलीं न्युझिलॅण्डान 9 विकेटी वगडावन 612 धांवड्यांचेर पयल्या डावांत घोशीत केल्लो. पाकिस्तानान पयल्या डावांत 438 धांवड्यो केल्ल्यो.