पाकिस्तानाचेर हारीचे संकश्ट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान पाकिस्ताना आड चालू आशिल्ले कराटी टॅस्टींत न्युझिलॅण्डान आपलो शेक दवरला. न्युझिलॅण्डान येजमान पंगडाक जैता खातीर 319 धांवड्यांची मोख दिल्या. पूण, ताचो फाटलाव करतना पाकिस्तानान शुन्याचेर दोन विकेटी वगडायल्यात.

टिम सावथीन पयले ओव्हरीच्या दुसऱ्या बॉलाचेर अब्दुल्लाह शफीकाक बोल्ड केलो. जाल्यार नायट वॉचमॅन हजमा मीर हाका ईश सोधीन बाद केलो. दुसरी विकेट पडना फुडें अंपायरांनी चवथ्या दिसाचो खेळ सोंपिल्ल्याची घोशणा केली.

ते पयलीं न्युझिलॅण्डान आपलो दुसरो डाव 5 बाद 277चेर घोशीत केलो. एका वेळार ताणें 128 धांवड्यांचेर चार विकेटी वगडायिल्ल्यो. अशा वेळार टिम ब्लेंडल आनी मायकल ब्रेसवेल हांणी डाव सांबाळ्ळो आनी स्कोर 250चेर पावयलो.

पाकिस्ताना वतीन नसीम शाह, हमजा मीर, अबरार अहमद, हसन अली, आगा सलमान हांणी दरेकी एक विकेट घेतली.

दिसाच्या पयल्या सत्रांत पाकिस्तानाचो पयलो डाव 408चेर सोंपलो. तिसऱ्या दिसाचो नाबाद खेळगडो साउद शकीलाक (125) फकत एकूच धांवडेची भर घालपाक शक्य जालें. एक धांवडी घेवन तो दुसरे वटेन पावलो. स्ट्रायक घेवपाक आयिल्लो अबरार अहमदाक सोधीन शुन्याचेर तंबूत धाडून पाकिस्तानाचो डाव सोंपयलो.