पांच म्हयन्यांत पर्यटन खात्याच्या पीआर एजन्सीचेर सुमार 50 लाख रुपयांचो खर्च

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः- गोंयच्या पर्यटन खात्यान पीआर आनी मार्केटींग एजन्सीचेर पांच म्हयन्यात सुमार 50 लाख  रुपये मोडल्यात. पूण हाचो फायदो  गोंयचें पर्यटन आनी
पर्यटन खात्यांक कसो जाला हाचेर अजून कसलेच स्पष्टीकरण पर्यटन खात्यान दिलें ना. हाचेर आमी अभ्यास करतात, अशी जाप पर्यटन खात्यान दिला.
हालींच जाल्ल्या विधानसा अधिवेशनात हे संबंदी दिल्ल्या लेखी उत्तरांत पर्यटन खात्यान नेमिल्ले पीआर आनी मार्केटींग एजन्सी विशीं तपशील दिल्यात. पर्यटन खात्यान गोंयच्या पर्यटन थळांचे ब्रेडींग करपांखातीर दोन एजन्सी नेमल्यात. तातुंतले मेअर्स ब्लिंक डिजिटल इंडीया प्रा. ली. हे एजन्सीक 12 जानेवारी 2023 तें 26 संप्टेबर 2023 ह्या पांच म्हयन्यात वट्ट  49,13,795 रुपये दिल्यात. ते भायर पर्यटन खात्यान मेअर्स कोन्सेंप्ट कोम्युनिकेशन मुंबय ह्या
एजन्सीची नेमणुक  18 डिसेंबर 2023 दिसा केल्ली. पूण अजून मेरेन ह्या जन्सींक पयशे दिलें नात अशी म्हायती पर्यटन खात्यान दिल्या.
पर्यटन खात्यांक ब्रेडींग, मीडिया प्लॅन, अंतरराष्ट्रीय मार्केट क्लस्टर हे सारकिल्ले प्रचार कार्यावळी करपांखातीर मजत जावची म्हण पीआर आनी मार्केटींग एजन्सीची नेमणुक केल्या. एजन्सींय नेमुनय  खाते स्वतः आपलो प्रचार आनी मार्केटींग कार्यावळी करता. पुण ह्या एजन्सींक ते काम दिनांत तांची स्वतंत्र कामा आसात, अशे पर्यटन खाते म्हणता.
ह्या एजन्सीचो फायदो खात्याक वा गोंयचे पर्यटनांक कसो जाला हांचें कसलेंच स्पष्टीकरण पर्यटन खात्यांन दिवंक ना. फक्त तांचो वापर जाल्यार खात्याक
कसले फायदे वा लुकसान जातले हें समजून  घेवपा खातीर खातें अभ्यास करून तांचे विश्लेषण करतलें, अशी म्हायती पर्यटन खात्यान दिल्या.