पांच म्हयन्यांत घुंवळे वखदां प्रकरणांत 44 जाणांक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पावणे दोन कोटींची 64.796 कील घुंवळे वखदां जप्त

भांगरभूंय I प्रसाद काणकोणकार
पणजी : गोंयांत 1 जानेवारी ते 31 मे 2022 ह्या पांच म्हयन्यांच्या काळांत 44 गुन्यांव दाखल करून 46 जाणांक अटक केल्या. हातूंत 1 कोटी 74 लाख 78 हजार 312 रुपयांचीं 64.796 कील घुंवळे वखदां जप्त केल्यात. वयल्या काळांत 2021त गुन्यांव दाखल करून 48 जाणांक अटक केल्ली. हातूंत 96 लाख 68 हजार 900 रुपयांचीं 43.231 कील घुंवळे वखदां जप्त केल्ली.
गोंयांत घुंवळे वखदां तस्करी प्रकरणांत राज्यभरांतल्या पुलिसांनी केल्ले कारवायेंत फाटल्या पांच म्हयन्यांत फाटल्या वर्साचे तुळेंत 49.88 टक्के जप्ती जाल्यार रकमेंत 80.76 टक्के वाड जाल्या. तशेंच अंदूं 3.39 टक्के रासायनीक जाल्यार 96.61 टक्के गांजा आनी हेर घुंवळे वखदां जप्त केल्यात. अटक केल्ल्यां 58.69 टक्क्यां मदीं 21.73 टक्के बिगर गाेंयकार, 19.56 टक्के गोंयकार जाल्यार 19.56 टक्के विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा.
अंदूं 2022च्या पांच म्हयन्यांत 44 गुन्यांव दाखल करून 46 जाणांक अटक केल्या. हातूंत 58.69 टक्के म्हणल्यार 27 जाण बिगर गोंयकार, 21.73 टक्के गोंयकार, 19.56 टक्के विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा. हातूंत 5 नायजेरियन, 2 रशियन, युगांडा आनी जपानांतल्या दरेकी एका नागरिकाचो आस्पाव आसा.
2021च्या पांच म्हयन्यांत 48 गुन्यांव दाखल करून 48 जाणांक अटक केल्ली. हातूंत 64.58 टक्के बिगर गोंयकार, 25 टक्के गोंयकार, 10.41 टक्के विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा. हातूंत सगल्यांत चड 4 नायजेरियन नागरीक, एका आयवरियन नागरिकाचो आस्पाव आशिल्लो.
2022त जप्त केल्ल्या घुंवळे वखदांत 62.360 कील गांजो, 240 ग्रॅम कानाबीस बियांचो आस्पाव आसा. जाल्यार रासायनीक घुंवळे वखदांत 1.334 कील चरस, 465 ग्रॅम हशीश तेल, 137.77 ग्रॅम एमडीएमए, 111.67 ग्रॅम कोकेन, 64.91 ग्रॅम एलएसडी, 49.76 ग्रॅम ऍक्टेसी टॅबलेट्स आनी 33 ग्रॅम हिरोईन मेळून 64.79615 कील घुंवळे वखदां जप्त केल्यात.
2022त सगल्यांत चड कारवाय करून घुंवळे वखदां विरोधी पथक आनी हणजूण पुलिसांनी दरेकी 7 गुन्यावं दाखल केल्यात. जाल्यार 2021त कळंगूट पुलिसांनी 11 गुन्यांव दाखल करून दुबावितांचेर कारवाय केल्ली.