पांच म्हयन्यांत गोंयांत अडेज कोटींचो ड्रग्स जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

59 जाणांक अटक, तरणाट्यांनी ड्रग्सा पसून पयस रावचें

भांगरभूंय, प्रसाद शेट काणकोणकार
पणजी : संवसारांत 26 जून दिसा आंतरराष्ट्रीय घुंवळे वखदां विरोधी दीस मनयतात. हे संबंदीं राज्य पुलीस आनी केंद्रीय घुंवळे वखदां नियंत्रण ब्युरोन 1 जानेवारी ते 31 मे 2022 ह्या पांच म्हयन्यांत 50 गुन्यांव दाखल करून 59 जाणांक अटक केल्या. 2.5 कोटी रुपया मोलाचें 108.15 किलो घुंवळे वखदां जप्त केल्यांत.

गोंय पुलीस, उत्तर आनी दक्षीण गोंय पुलीस, गुन्यांव फांटो आनी कोंकण रेल्वे पुलीस हांच्या घुंवळे वखदां विरोधी पंगडान 2022 वर्साच्या पयल्या पांच म्हयन्यांत 44 गुन्यांव नोंद करून 46 जाणांक अटक केल्या. हातूंतले 58.69 टक्के म्हणजे 27 हेर राज्यांतले, 21.73 टक्के म्हणजे 10 गोंयकार आनी 19.56 टक्के म्हणजे 9 विदेशी आसात. तातूंत सगल्यांत चड 5 नायजेरियन, 2 रशियन आनी युगांडा, जपानांतले दरेकी एक नागरिक आसात. हे कारवाये वेळार राज्यांत 1 कोटी 74 लाख 78 हजार 312 रुपया मोलाचीं 64.796 किलो ड्रग्स जप्त केल्यात. हातूंत 96.61 टक्के 62.360 किलो गांजो आनी 240 ग्रॅम कानाबीस बियांचो आस्पाव जाता. तर रासायनीक ड्रग्स फकत 3.39 टक्के जप्त केल्यात. पुलिसांनी 1.334 किलो चरस, 465 ग्रॅम हशीश तेल, 137.77 ग्रॅम एमडीएमए, 111.67 ग्रॅम कोकेन, 64.91 ग्रॅम एलएसडी, 49.76 ग्रॅम एक्टेसी टॅबलेट आनी 33 ग्रॅम हेरोइन आनी 64.79615 किलो मादक पदार्थ जप्त केल्यात.
हे भायर सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक्स कंट्रोलाच्या गोंय विभागान 2022 च्या पांच म्हयन्यांत स गुन्यांव नोंद करून 13 जाणांक अटक केल्या. ह्या सगळ्यांत हेर राज्यांतल्या लोकांचो आस्पाव जाता. तातूंतले दोन केशी गोंय पुलिसांनी एनसीबीक दिल्या. फुडली चवकशी करून एनसीबीन हेर दुबावितांक अटक केल्या. ताचे कडल्यान एनसीबीन सुमार 70 लाख रुपया मोलाचीं 43.34 किलो मादक पदार्थ जप्त केल्यात.

हातूंत 99.12 टक्के वा 42,95 किलो गांजाचो आस्पाव जाता. तर रासायनीक घुंवळे वखदां 0.82 टक्के जप्त केल्यांत. पुलिसांनी 19.10 ग्राम एमडीएमए, 4.18 ग्राम एलएसडी आनी 15.7 ग्राम एक्स्टसी गुळयो जप्त केल्या.