पांच गेले? स उरतले??

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घर घुंवलें काय घराचे वाशेय घुंवतात, अशें म्हणटात. म्हणल्यार घराच्या मुखेल्याक वायट दीस आयले काय ताच्या सामके लागीं आशिल्ले लोकूय अचकीत पयस वतात. शिवसेनेक महाराष्ट्रांत हाचो अणभव आयला. आतां गोंयांत काँग्रेसीच्या वाट्याक हेच दीस येवं शकतात. फाटलीं 7- 8 वर्सां राष्ट्रीय पांवड्याचेर काँग्रेसीच्या हातांतल्यान एकेक करून राज्यां वचत आसात. सोशल मिडिया, टीव्ही वयल्यान मोडाकूय लजेवपी वेगान काँग्रेस पक्षा आड मोहीम चलोवन ताका दुबळो करपाक सगल्या विरोधकांक येश आयलां. खुद्द काँग्रेसीच्या कांय फुडाऱ्यांनीच पक्ष सोडिल्ल्यान फुडाराक तो परतून उबो जातलो काय ना, हाचो दुबाव राजकी जाणकारांक दिसता. गोंयांत 10 जुलय 2019 दिसा विरोधी पक्ष फुडारी चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेंकार हांच्या फुडारपणा खाला 10 जाणांनी काँग्रेसीक खांवटें घाल्लें. व्हडलो बोवाळ जाल्लो. पूण, शांत उदकाचेर उठिल्ले तरंग कांय खिणांत नाच्च जावचे, तशें आॅल इज वेल जाल्लें. पक्ष बदलू आमदार आनी मतदारूय सगले विसरून कामाक लागले. आतां परतून एकदां तो खीण आयला.
काँग्रेसीचे इकरा मदले आठ जाण आमच्या पक्षांत येतात, असो भाजपाच्या सुत्रांनी पयर दावो केल्लो. मुख्यमंत्र्यान हें न्हयकारलां. आपल्याक काँग्रेसींतले कोण भाजपांत येवपाचे आसात, तें कांयच खबर ना. हेर लोकां भशेन काँग्रेसीचे कांय आमदार मेळपाक आयिल्ले अशें तांणी सांगलें. ते वटेन काँग्रेस काल सांज मेरेन आमचो एकलोय फुटचो ना, अशें म्हणटाली. मात उपरांत कांय आमदार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर दिसले. गोंय प्रभारी दिनेश राव हांणी बसका घेतली. तेन्ना कांय आमदार हजर रावंक नात. मागीर तातूंतले कांय जाण ज्येश्ठ फुडारी दिगंबर कामत हांकां मेळपाक गेल्ले. रातीं दिनेश राव हांणी पत्रकार परिशद घेतली तेन्नाय पांच जाण दिसूंक नात. त्या वेळार राव हांणी लोबो आनी कामत ह्या दोगांयचेर जाहीर आरोप (कांय गंभीर) केले. तांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी दिली. दोन म्हालगड्या फुडाऱ्यांनी हेर आमदारांक हाता कडेन धरून ही कृती केल्या. हे आमदार पयलेच खेप वेंचून आयल्यात, अशेंय तांणी सांगलें. मात नेमके कितले आमदार भाजपांत वचपाचे आसात, ताची म्हायती ते दिवपाक शकले नात. आयच्यान 10 दिसांचें विधानसभा अधिवेशन सुरू जाता. त्या वेळार कोण काँग्रेसींत रावता आनी कोण भाजपांत वता तें घडये स्पश्ट जातलें. मायकल लोबो, दिगंबर कामत, डिलायला लोबो, राजेश फळदेसाय, केदार नायक हे पत्रकार परिशदेक येवंक नात. हे पांचजाण पक्षांतर करतले असो दुबाव लोकांक आसा. दिनेश राव हांणी स जाण आमचे वांगडा आसात, अशें सांगलां. घडये वयल्या पांचांतले कांय जाण वचपाक शकतात वा तांकां आनीक तीग जाण (एकूण आठ) येवन मेळपाक शकतात. पूण राव, पाटकार जे तरेन उलयले, ते पळयल्यार पक्षांतराचीच शक्यताय चड दिसता.
आम आदमी पक्षान प्रचारा वेळार काँग्रेसीक मत दिवप म्हणल्यार तें भाजपाक दिवप, अशी टिका केल्ली. फाल्यां पक्षांतर जालें जाल्यार आपाचीं उतरां खरीं थारतलीं. ही घडणूक गोंयच्या राजकारणाक मोडण दिवपीय थारुं येता. कालचे घडामोडींत काँग्रेसीच्या 1-2 फुडाऱ्यांनी देवांक मदीं ओडले. ज्या उमेदवारांनी देवाचो सोपूत घेवन पक्षांतर करचे नात, अशें म्हणिल्लें आनी पक्षांतर केल्लें, ते सगळे हारल्यात, अशें खुद्द दिगंबर कामत हांणी निकाला उपरांत म्हणिल्लें. आतां जे पक्षांतर करपाचे आसात, तांणीय देवांचो सोपूत घेतला. एक न्हय, तीन- तीन धर्माच्या देवांचो. पक्ष सोडचे नात, अशें लेखी प्रतिज्ञापत्रूय दिलां. आतां खंय वतले ते सोपूत, प्रतिज्ञापत्र? साम, दाम, दंड, भेद वापरून आमदार फोडपाक राष्ट्रीय फुडारी आनी कांय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचोय हात आसा, असो आरोप दिनेश राव हांणी केला.
पक्षांतर जाल्यार मतदारांचो तो अपमान थारतलो, असो सर्वसादारण समज. पूण तो गैरसमज हें मतदारांनीच सिद्ध केलां. निदान गोंयच्या मतदारांक आतां (आपलीं) कामां करपी लोकप्रतिनिधी जाय. तो खंयच्याय पक्षाचो, पक्षांतर करपी वा अपक्षूय आसल्यार उपकारता. देखून हाचे मुखार ह्यो उडक्यो पळोवपाक सगलेच तयार रावया.