पांचवी टी-20 मॅच पावसांत व्हांवली माळेत भारत- आफ्रिका 2-2 बोरोबोरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
बंगळुरूः फाटल्या सप्तक भर बंगळुरुतल्या पावसाळी हवामानान भारत आनी दक्षिण आफ्रिका हाचे मदली पांचवी निर्णायक टी-20 मॅच निमाणे रद्द करची पडली. हाका लागून ही माळ 2-2 अशे बोरोबोरीत सोपली. दक्षीण नियमीत कॅप्टन टेंबा बावुमा दुखापत जाल्ल्यान आयज खेळपाक शकलो ना. ताचे सुवातेर पंगडाचें फुडारपण करपी प्रभारी कॅप्टन केशव महाराजान टॉस जिखून भारताक पयलीं खेळपाक सांगलें. पावसाक लागून खेळ बंद केलो तेन्ना भारतान 3.3 ओव्हरींत 2 बाद 28 रन केल्ले.
मॅचीचो कट ऑफ टायम 10 वाजून 2 मिनटा आशिल्लो. मात तो मेरेन पावस पडपाचें थांबलें ना आनी मॅच रद्द करची पडली. खेळ रदद् केलो तेन्ना ऋषभ पंत आनी श्रेयस अय्यर नाबाद आशिल्ले. हे माळेंत प्रभावी बॉलिंग करपी भुवनेश्वर कुमाराक मॅच ऑफ दी सिरिज म्हणून जाहीर केलें. ताणे हे माळेंत 6 विकेटी घेतल्यात.
भारतान ही पांचवी मॅच जर जिखिल्ली जाल्यार इतिहास घडटाशिल्लो. आयज मेरेन दक्षीण आफ्रिके आड भारतीय पंगड भारतांत टी-20 माळ जिखपाक शकल्लो ना. दक्षीण आफ्रिका पंगड 2015-16 वर्सा टी-20 माळ खेळपाक भारताय आयिल्लो. तेन्ना तीन मॅचीचें माळेंत भारताक 2-0 अशी हार खावची पडल्ली. निमणी मॅच पावसास लागून रद्द करची पडिल्ली. महेंद्र सिंग धोनी तेन्ना कॅप्टन आशिल्लो. 1019-20ची तीन मॅचींची माळेंत 1-1 अशी बोरोबोरी जाल्ली. तातूंतली एक मॅच पावसान रद्द करची पडल्ली. ताची पुनरावृत्ती हे पांच मॅचींचे माळेंत जावपाचो योगायोग जालो.
भारताचो ओपनर ईशान किशनान पयले ओव्हरींत केशव महाराजाक 2 सके मारून बरी खेळी करपाचो संकेत दिल्लो. माल लुंगी एनगिडीच्या एका स्लो बॉलाचेर इवेन प्रिटोरियसान ताची कॅच घेतली. इशानान 15 आनी ऋतुराज गायकवाडान 10 रन केले.