पश्चीम घाटमाथ्यार पावसाचो सांवार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः फाटल्या कांय दिसानी घसघश्यांनी पडपी पावसाक लागून पश्चीम घाटमाथ्या वयल्यो न्हंयी आऩी व्हाळांक हुंवार येवून ते धोक्याच्या पातळे वयल्यान व्हांवपाक लागल्यात. बेळगांव- पणजे म्हामार्गाच्या खानापूर- रामनगर हांगच्या रस्त्याची फोंडकुलांनी सामकी अवतिकाय जाल्या. ताचे वयल्यान वाहनां भरप कुस्तार जावपाक लागलां.
पणजी- बेळगांव म्हामार्गाचें काम 2018 वर्सा सुरू जाल्लें. 2019 वर्सा पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयांत याचिका सादर केल्ल्यान रस्त्याचें काम बंद पडिल्लें. आता उच्च न्यायलयान दिल्ली अंतरीम स्थिगिती उठयल्या मात कंत्राटदारान ताचें लुकसाण जाल्ल्यान काम करप शक्य ना अशें सांगल्या उपरांत फाटल्या मार्च म्हयन्यांत पुण्यांतल्या एका कंत्राटदाराक तें काम दिलां. काम सुरू करपाचो धर्मीक विधी केल्या उपरांत ह्या कंत्राटदारान कामा कडेन आडनदर केली. उटंगाराच्या पावसाक लागून खानापूर- रामनगर ह्या 26 किलोमीटराच्या रस्त्यार सगळे कडेन फोणकुलां पडल्यांत.
सध्या ह्या रस्त्या वयल्यान वाहनां चलयनात. गोंय आनी कर्नाटक येरादारी म्हामंडळाच्यो बशीचीं लेगीत येरादारी बंद केल्या. ताका लागून रस्त्या कुशीक रावपी गांवांतल्या लोकांचे येरादारी खातीर सामकी गैरसोय चल्ल्या अशें गुंजी गांवांतल्या लोकांनी सांगलें. गोंयचो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी कंत्राटदाराक बेगोबेग काम करपाक सांगचें अशें तांणी मागलां.