पश्चिम बगल रस्त्याक सुरावलेच्या नागरिकांचो विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

 फाटलीं कितलींशींच वर्सा पश्चिम बगल मार्ग जावपाक अडचणी येत आसात. आतां सुरावलेच्या नागरिकांनी विरोध केल्ल्यान तातूंत आनीक भर पडल्या.
2007 वर्सा ह्या रस्त्याचो आराखडो तयार करपाचें काम सुरू जाल्लें. मात 15 वर्सा उपरांत लेगीत काम पूर्ण जावंक ना ही वस्तुस्थिती आसा. सुरावली वाठारांतल्या लोकांनी एकठांय येवन बाणावले, मुंगूस आनी बेताळभाटी गांवच्या लोकांनी तेंको दिवचो अशी मागणी केली.
हो रस्तो मुंगूल होलसेल नुस्त्या मार्केटा मेरेन पूर्ण जाला. नावेले मेरेन रस्तो पूर्ण जावपाक कळाव जातलो. मुखा वयलो रस्तो शेतांतल्यान आनी साळ न्हंयेच्या देगे वयल्यान वता. सरकारान शेतांत मातयेचो भराव घालून रस्तो पूर्ण करपाक सुरवात केल्या. देखून लोकांच्या शेतांचेर परिणाम जातलो. पावसांत हुंवार येवन लोकांच्या घरांत उदक वचपाची शक्यताय आसा. बाणावलेच्या लोकांनी 2.75 मिटर रस्तो स्टिल्टाचेर बांदचो अशी मागणी केल्या.