पर्वरे 2 लाखांची कॅनाबीस उत्पादनां जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुलिसांची कॅन्नाडॉक ​क्लिनिकाचेर धाड, गुन्यांव नोंद


म्हापशेंः आल्त पर्वरे कॅन्नाडॉक क्लिनीक तशेंच फार्मसीचेर पुलिसांनी धाड घालून कॅनाबिसाचीं (गांजा) 2.13 लाखांचीं वखदां उत्पादनां जप्त केल्यात. ह्या कॅनाबिसाचीं उत्पादनां वापरप वा विकपाक बंदी आसा.
पर्वरे पुलिसांनी मंगळारा रातीं धाडू घालून ही कारवाय केल्या. पर्वरी राष्ट्रीय म्हामार्गा कुशीकच्या कालिका इमारतींत कॅन्नाडॉक फार्मसी आसा. ह्या फार्मसींत कॅनाबिसाच्या वखदी उत्पादनांचीं विक्री जाता, अशी म्हायती पर्वरी पुलिसांक मेळिल्ली.
ते प्रमाण धाड घातले उपरांत फार्मसींत ही कॅनाबिसाची उत्पादनां विक्री खातीर दवरिल्ल्याचे स्पश्ट जाले. ही उत्पादनां विक्री खातीर लागपी गरजेचे परवाने वा संबंदींत कागदपत्रां नाशिल्लीं. गोंयांत अशा प्रकाराच्या उत्पादनांचे विक्री खातीर लागपी गरजेचे परवाने फार्मसी धनया कडेन नाशिल्ले.
पुलिसांनी 83 बॉक्स आनी दोन बाटल्यो मेळून अदमासे 7 किलो वजनाची कॅनाबिसाचीं वखदी उत्पादनां जप्त केल्यात. हातूंत चुरण, जाम आनी पाचक पावडरीचो आस्पाव आसा. ह्या वखदांचें मोल सुमार 2 लाख 33 हजार रुपया आसा.
पुलिसांनी क्लिनिकाचे धनी अर्जुन खन्ना (दिल्ली) हांचे आड घुंवळे वखदां विक्री प्रकरणांत गुन्यांव नोंद केला.
फार्मसींत दोतोरा वरवीं दुयेंतींची तपासणी
दुबावीत ह्या फार्मसीच्या नांवा खाला बंदी आशिल्ल्या कॅनाबिसाचेर आदारीत वखदी उत्पादनांचीं विक्री करतालो. तशेंच ह्या फार्मसींत दुयेंतींची तपासणी जाताली. दुयेंतींक तपासपाक म्हयन्याक दोन खेपे एक दोतोर येतालो, अशी म्हायती चौकशे वेळार पुलिसांक समजल्या.