पर्वरे जालो सुटके झुजारी आनी गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । बातमीदार

हरमल: डॉ. बाबासायब आंबेडकर समिती आनी कला आनी संस्कृती संचालनालय हांच्या जोड पालवान 8 सुटके झुजारी आनी गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान डॉ. राममनोहर लोहिया सभाघर, पर्वरी हांगा जालो. 

ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, जाल्यार सचीव संजीव गडकार, आरपीआय गोंय राज्य अध्यक्ष सतीश कोरगांवकार, अध्यक्ष बाबलो आगरवाडेंकार, कार्याध्यक्ष सखाराम कोरगांवकार, भारतीय बौद्ध महाबसकेचे अध्यक्ष एस. के. जाधव हाजीर आशिल्ले. 

ह्या वेळार सुटके झुजारी रोहिदास देसाय, राया शिरोडकार, ज्योकीम पिंटो, यशवंत आत्माराम मळीक, स. दुलो काकोडकार, स. अर्जुन परवार, शिवा बेतकीकार, स. विठ्ठल परवार हांचो  शाल, श्रीफळ आनी यादस्तीक भेटोवन भोवमान जालो. 

तशेंच समजांतल्या गुणेस्त आनी उंचेलें शिक्षण घेवपी विद्यार्थी डॉ. रिचा परवार (वैजकी), शृती कोरगांवकार (12वेक पयली श्रेणी), महादेव दत्ताराम परवार (ऑटोमोबायल इंजिनिअरींग), साईल सोमनाथ परवार (वकील), डॉ. आकाश आगरवाडेंकार (वैजकी), मनीला आगरवाडेंकार (इंजिनियर), डॉ. नेहा राजन फरास (फिजियोथेरपिस्ट), डॉ. मयूर बी आगरवाडेंकार (वैजकी) हांचो भोवमान जालो. 

समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी समाज भावांक आनी जेश्ठ सुटके झुजार्‍यांक परबीं भेटयलीं. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन अशोक परवार आनी सुहास कांबळे आनी वासंती परवार हांणी उपकार मानले. ’विचार वैभव’ ह्या मासिकाचे संपादक तुकाराम शेटगांवकार आनी डॉ. आंबेडकर समितीच्या वांगड्यांचो भोवमान अध्यक्ष बाबलो आगरवाडेंकार हांचे हस्तुकीं जालो. 

हे कार्यावळीच्या दुसर्‍या सत्रांत डॉ. उल्हास चांदेलकार हांचें मार्गदर्शन जालें. गोंयच्या कलाकारांनी ’कला उत्सव’ हातूंत नाच, गीतां, अभिनय, भेसवण, एकोडें विवीध कार्यावळी सादर केल्यो.  भेसवण वैशाली रेवोडकार (रमाबाय), आहाना राया परवार (डॉ. आंबेडकर), परेश परवार (अभिनय), वेदिका रुपेश धावरे (नाच) जाल्यार भीम गीताचेर जान्हवी शिंदे, वैशाली रेवोडकार आनी वेदिका धावरे हांणी नाच सादर केलो. 

कार्यावळीचें सुत्रसंचालन नारायण खोर्जुवेंकार हांणी केलें. ह्या वेळार देणगी कुपनाचो निकाल बाबलो आगरवाडेंकार, सतीश कोरगांवकार, सखाराम कोरगांवकार, परेश परवार, अशोक परवार, चंद्रकांत कोरगांवकार हांणी जाहीर केलो. निमाणें सरचिटणीस अशोक खाजनेकार हांणी उपकार मानले.