पर्वरे कदंब बशीचो झाडाक धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अपघातांत ड्रायव्हर, कंडक्टरा सयत एकलो जखमी

म्हापशें: पर्वरे राष्ट्रीय म्हामार्गार कदंब बशीन झाडाक नेटाचो धपको दिल्ल्यान ह्या अपघातांत बस ड्रायव्हर, कंडक्टर आनी एक कर्मचारी मेळून तीग जाण जखमी जाले. अपघातांत बस तशेंच एका मोटारीचे व्हड लुकसाण जालें.

ह्या अपघातांत ड्रायव्हर मुकेश शेटगांवकार, कंडक्टर सुनील कोरखणकार आनी कर्मचारी प्रज्योत बर्वे हांचो आस्पाव आसा. तांचेर गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत उपचार सुरू आसात. कंडक्टर कोरखणकार हांच्या पांयाक व्हड दुखापत जाल्या.

हो अपघात काल (मंगळारा) सकाळीं 10.30 वरांचेर पर्वरे आरजी हॉस्पिटला मुखार घडलो. बशीच्या दर्शनी चाकांचे व्हील सुटिल्ल्यान तशेंच चाकां झरिल्ल्यान हो अपघात घडलो आसुये असो मुळावो अदमास पुलिसांनी उक्तायला.

जीए 03 एक्स 0363 क्रमांकाची कदंब बस पणजे सावन पर्वरे कदंब म्हामंडळाच्या डेपोंत वताली. हे बशींत जखमी ड्रायव्हर आनी कंडक्टरा सयत प्रज्योत बर्वे हो डेपोंतलो कर्मचारी आशिल्लो. गतीन येवपी बस मॉल दी गोवा मुखा वयले देंवतेर येतकूच ड्रायव्हराचें बशीं वयलें नियंत्रण सुटलें आनी बशीन आरजी हॉस्पिटला मुखा वयल्या झाडाक नेटाचो धपको दिलो. धपको बसतकूच बशीचें कॅबीन तुटून झाडा भितर घुसलें, आनी तिगूय जखमी आडकून पडले.

ह्या अपघातग्रस्त झाडा फाटल्यान रस्त्याचे कुशीक पार्क केल्ले एमएच 09 डीएक्स 0050 क्रमांकाची मारुती मोटारीकूय बशीचो धपको बसलो. हातूंत मोटारीचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. मोटार आरजी हॉस्पिटलाच्या एका दोतोराची आसा.

अपघाताचो आवाज येतकूच कुशीक आशिल्ल्या लोकांनी घडणूक थळार धांव घेतली. तातूंतल्या दोगां तरणाट्यांनी दार मोडून बस ड्रायव्हराक पयली भायर काडलो आनी उपरांत बशींत जखमी जावन आडकल्ल्या दोगांक भायर काडले. तांकां कुशीक आशिल्ल्या आरजी हॉस्पिटलांत दाखल केले. उपरांत तांकां फुडल्या उपचारा खातीर गोमॅकाँत व्हेले.

अपघाताची म्हायती मेळटकूच पर्वरी पुलीस आनी येरादारी पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेतली आनी म्हामार्गा वयली येरादारी सुरळीत केली. अपघाताचो पंचनामो सहाय्यक पुलीस उपनिरिक्षक देवानंद रेडकार हांणी केलो.

मजगतीं, ही बस कदंब डेपोंत वताली. ताका लागून ती रिकामी आशिल्ली. हाका लागून व्हड दुर्दैवी घडणूक टळ्ळी.