पर्वरी कोयर प्रकल्पंतले मशिनरीचें उक्तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशेंः पर्वरी पंचायत मंडळाक विस्वासांत घेनव हरित पर्वरी, नितळ पर्वरी ही संकल्पान चालीक लावून कोयर प्रकल्पाची उबारणी केल्ली. आतां ह्या प्रकल्पांत जायते तरेची मशिनरी आनी ई-रिक्शा हे सारकी सुविधा आसा, अशी म्हायती पर्वरी मतदारसंघाचो आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे हांणी दिली.
पर्वरी कोयर प्रकल्पांतली आर्विल्ली यंत्रसामुग्री आनी ई-रिक्शाचे उक्तावण कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार पेन्हा द फ्रान्का पंचायत सरपंच मनिषा नायक, जिल्लो पंचायत वांगडी कविता नायक, पंच आनी कोयर वेवस्थापन कंत्राटदार आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले.
2008 वर्सा आमदार जावचे पयलीं समविचारी लोकांच्या सल्ल्या प्रमाण घन कोयर वेवस्थापन संकल्पान हावें माडिल्ली. घरान घरा वचून कोयर एकठांय करपाचें काम सुकूर गांवांतल्यान सुरू केल्लें. उपरांत 2012 वर्सा हांव आमदार जाल्या उपरांत पर्वरी मतदारसंघांतल्या तिनूय पंचायत वाठारांत सुको आनी ओलो कोयर एकठांय करपाची संकल्पना प्रत्यक्षांत हाडली. कोयर वेवस्थापन प्रकल्पा खातीर सुवात मेळोवन पायाभूत सुविधा तयार केल्यो अशें खवंटे हांणी सांगलें. सरपंच मनिषा नायर हिणे पंचायतीच्या कामां विशीं तशेंच फुडरा खातीर तयार केल्ल्या येवजण्यांची म्हायती दिली.