पर्वरी आयतारा ‘घुमट झूज-3’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: फाटल्या तीन वर्सां सावन गणपती काला आनी सांकृतीक संघ, तोर्डा-पैठण आयोजीत करपी ‘घुमट झूज-3’ हो सुवाळो 22 जानेवारीक पर्वरी म्हालांतल्या साल्वादोर दु मुंदो पंचायत सभाघरांत जातलो. हो सुवाळो सकाळीं 10 वरांचेर सुरू जातलो. सुवाळ्याच्या उक्तावणाक मुखेल सोयरे म्हणून पर्यटन मंत्री तशेंच पर्वरेचे आमदार रोहन खंवटे हाजीर रावतले. 

ह्या सुवाळ्याक विवीध घुमट आरती पंगडांनी वांटो घेतला. पुराय दीस चलपी ह्या सुवाळ्याक विवीध सर्तींचें आयोजन केलां. राज्यांतल्या 9 घुमट आरती पंगडांनी हातूंत वांटो घेतला. हातूंत दादलो तशेंच बायलांच्या घुमट आरती पंगडांचो आस्पाव आसा. 

खासा घुमट आरती मोगीं खातीर हो पुराय दिसाचो सुवाळो आयोजीत करता. फाटल्या तीन वर्सां सावन हो सुवाळो सालय गांवांत घडोवन हाडटा. हातूंत चित्रकला, गायन, प्रस्न मंजुशा, नाच, फॅशन शो, घुमट आरती सर्त अश्यो विवीध सर्ती जातात. हे कार्यावळीक घुमट मोगीनी, तशेंच सगळ्यांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावपाचो उलो गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघाचे अध्यक्ष सागर नायक हांणी कळयलां.