पर्यटन सेवा जातल्यो ऑनलायन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : नोंदणी तशेंच बुकिंगे सयत पर्यटनाच्यो सगल्यो सेवा ऑनलायन जातल्यो. ऑनलायन सेवांचें फुडल्या सप्तकांत उक्तावण जातलें अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.

दोना पावला एके कार्यावळी उपरांत उलयतना तांणी ही म्हायती दिली.

सगल्यो पर्यटन सेवा ऑफलायन आसात. पर्यटनाच्यो सेवा ऑनलायन जावपाची गरज आसा. हॉटेल, रेस्टॉरंट, वॉटर स्पोर्टस ह्यो सेवा ऑनलायन जातल्यो. सेवां खातीरची नोंदणी, बुकींग आनी हेर सेवा ऑनलायन जातल्यो. पर्यटन मळार खूबशे बदल जावपाचे आसात. सगले बदल ल्हवू ल्हवू जातले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. पर्यटन तशेंच आयटी मळार रोजगाराच्यो संदी निर्माण जावपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें.

कोरोनाक लागून फाटलीं दोन वर्सां गोंयांतलें पर्यटन बंद आशिल्लें. हाका लागून हॉटेल उद्देगाक खर फटको बसलो. सगले वेव्हार आतां सुरू जाल्यात. हाका लागून पर्यटक येवपाक लागल्यात. दर्जेदार पर्यटक मेळोवपाचे राज्याचे यत्न आसात. तरी आतां तें पर्यटन बंद जावपाक जायना. पर्यटनाच्यो ऑनलायन सेवा सुरू जाल्यो जाल्यार रोजगाराच्यो संदी तयार जातल्यो. पर्यटन हो गोंयचो मुखेल उद्देग आसा. पर्यटना उपरांत आयटी हो मुखेल उद्देग जावपाक जाय. पर्यटन आनी आयटी मळार चडांत चड रोजगार निर्माण करपाची तांक आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.