पर्यटन वेवसाय विस्तारा खातीर केंद्रा कडल्यान 125 कोटी रुपया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः गोंयांत पर्यटन वेवसाय विस्तारा खातीर केंद्र सरकारान 125 कोटी रुपयांचो निधी दिला अशी म्हायती केंद्रीय पर्यटन आनी शिपींग राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिली. मुरगांव बंदर प्राधिकरण अधिकाऱ्यांचे नियाळ बसके उपरांत बिरेस्तारा सांजे ते पत्रकारां कडेन उलयताले.
गोंय सरकाराचें पर्यटन खातें आनी बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी बसकेंत पर्यटन वेवसायाचो कसो विस्तार करप शक्य आसा हाचेर चर्चा केली. आमकां क्रूझ पर्यटन वेवसाय वाडोवपाक जाय आनी ते खातीर केंद्रान 25 कोटी रुपये दिल्यात अशें नायक हांणी सांगलें.
केंद्र आनी बंदर अधिकाऱ्यांनी एकठांय येवून काम केल्यार पर्यटनात बरो फुडार आसा अशें सांगतना पर्यटना खातीर रोपवे प्रकल्पाचेर आमी चर्चा केली अशें तांणी सांगलें. बंदर प्राधिकरण आनी पर्यटन खात्या मदीं बरो समन्वय आसपाक जाय अशें तांणी सांगलें.
——————————————————–