पर्पल महोत्सवांत ‘ब्लायंड’ मोटार रॅलीचो थरार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत पयलेच खेपे रॅलीचें आयोजन

भांगरभूंय खबरां मेज
पणजीः गोंयांत अायोजीत पर्पल महोत्सवांत (फेस्ट) पयलेच खेपे ‘ब्लायंड’ मोटार रॅलीचो उपक्रम येसस्वी तशेंच इतिहासीक खीण थारलो. हे रॅलींत दिश्टीदोश आशिल्ल्यो व्यक्ती दिशादर्शक (नेव्हिगेटर) आशिल्ल्यो, जाल्यार ब्रेल लिपयेंतले नकाशे तांचे मार्गदर्शक आशिल्ले. शेनवारा जाल्ले हे आगळेवेगळे कुशळटायेचें प्रदर्शन रॅलीत दिसून आयलें.
गोंयचे समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकीं तशेंच गोंय राज्याचे दिव्यांग व्यक्ती आयोगाचे आयुक्त गुरूप्रसाद पावसकार आनी दूरचित्रवाणी अभिनेत्री पूजा बेदी हांचे खाशेले हाजिरेंत ब्लायंड मोटार रॅलीक पाचवो बावटो दाखयलो.
शेनवारा सकाळीं 10 वरांचेर आयनॉक्स कोर्टयार्ड हांगाच्यान हे रॅलीक सुरवात जाली. ते उपरांत मिरामार सर्कला कडल्यान ही रॅली पणजेंतल्या पोरण्या पुला वयल्यान यु-टर्न घेवन चोगम मार्गा वयल्यान कळंगूट चर्च आनी थंयच्यान परतून सुरवातेचे सुवाते मेरेन पावली.
सर्तकांनी सुरक्षीत मार्गक्रमण करीत आवगळ्यावेगळ्या प्रवासाचो अणभव घेतलो. आयतार 8 जानेवारीक ह्या ब्लायंड मोटार रॅलीचो निकाल जाहीर करतले.
हे रॅलींत देशभरांतल्यान आयिल्ल्या 35 स्पर्धकांनी आपल्या 35 मोटारी सयत तशेंच 40 नेविगेटर स्पर्धक वांटेकार जाल्ले.

एका नेविगेटराक एक मोटार दिल्ली. नेविगेटर ब्लायंड आशिल्लो.
सर्त सुरू जावपा पयलीं फक्त 5 मिणटां पयलींक नेविगेटराक सर्तीच्या नेमांची पुस्तिका, दिशा आनी वेगमर्यादा विशीं म्हायती दिली. सर्तीचो मार्ग पूर्वनिश्चीत आशिल्लो. नेम पुस्तिकेंत विवीध सकेत खुणो, वेगमर्यादा, आडखळींची म्हायती, येरादारीचे सिग्नल आनी गर्दीचे सुवाते विशींची म्हायती ब्रेल लिपींत दिल्ली.
सर्त जावपी मार्गार विवीध वाठारांनी वेग आनी वेळ हाची नोंद दवरपाक चालकांक थांबपाचे आशिल्ले आनी ह्यो नोंदी दवरपाक मार्गाचे दावे वटेन मार्शलची नेमणूक केल्ली.
एका मिणटांचो कळाव जाल्यार एका गुणाचो दंड जाल्यार किमान वेळा पयलीं पावप्यांक दोन गुणांचो दंड केलो.
नेविगेटर तशेंच चालक हांकां मार्गल खंय उबे आसात हाची कितेंच पयलीं जाणीव दिवंक नाशिल्ली. हे मार्शल तांबड्या रंगाचो बावटो घेवन विशिश्ट सुवातेर मार्गाचे दावे वटेन उबे केल्ले. मार्शलाचो सोद घेवंक नाशिल्ल्या आनी चुकीच्या मार्गान गेल्ले मोटारीक सर्तींतल्यान बाद थारायले. रॅलीचे अखेरेक सगल्या म्हायतीचे संकलन करून उण्यांत उणो दंड पडिल्ल्या सर्तकाक जैतिवंत म्हूण घोशीत केलो.