पर्पल महोत्सवांत दिव्यांग व्यक्तीं खातीर शिबीर

पणजे आयनॉक्स वाठारांत पर्पल महोत्सवा खातीर कटआवट तयार करतना कामगार. (नारायण पिसुर्लेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाल्यां सावन सुरवात; सक्षमीकरणा खातीर वांट्टले मुफत उपकरणां

भांगरभूंय । खबरां मेज

पणजीः राज्य दिव्यांगजन आयोग, राज्य समाज कल्याण संचालनालय आनी अलिम्को संस्था हाच्या जोडपालवान पर्पल महोत्सवाचो वांटो म्हूण दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणा खातीर गरजेचीं साधना आनी उपकरणां वांटप शिबिराचें आयोजन केलां.

हें शिबीर 6 ते 8 जानेवारी मेरेन सकाळीं 9.30 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन आयनॉक्स पार्कींग वाठारांत आयोजीत केलां. तातूंत मुफत उपकरणां दितले, अशी म्हायती राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार हांणी दिली.

ह्या  राष्ट्रीय पांवड्या वयल्या शिबिरांत दिव्यांग व्यक्तींची तपासणी करतले आनी  तांचे गरजे प्रमाण गरजेचे साहित्य, साधनां- उपकरणां दितले. दिव्यांग व्यक्तींक सक्षम करपाच्या उद्देशान ह्या शिबिराचें आयोजन केलां.

हे संबंदांत अलिम्कोचे वित्त अधिकारी विपीन सिंह रावत हांणी सांगलें, शिबिरांत आमचे दोतोर आनी अणभवी पंगड आसतलो. पात्रताये खातीर कागदपत्रांची तपासणी करून शिबिरांत आयिल्ल्यांची नोंदणी करतले. ते उपरांत नोंदणीकृत शिबिरार्थींची तपासणी करून तांकां गरजेच्या उपकरणांची नोंद करतले.

हे तपासणी शिबिरा उपरांत दोन म्हयन्यांच्या काळांत पात्र नोंदणीकृत लाबार्थींक साधनां- उपकरणां वितरीत करपा खातीर खाशेलें शिबीर घेतले, अशेंय रावत हांणी सांगलें.

दिव्यांग व्यक्तींक स्वतंत्रपणान काम करपाक मेळचें हे खातीर केंद्र सरकारान एजीआयपी येवजण 1981 वर्सा सुरू केल्ली. केंद्रीय समाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्रालया खाला दिव्यांग व्यक्तीं खातीरचो सक्षमीकरण विभागा खाला काम करपी आलिम्को ही केंद्रीय सरकारी संस्था आसा. 1972 वर्सा स्थापन जायत सावन आल्मिम्कोन दिव्यांग व्यक्तींचे मजती खातीर विवीध साधनां- उपकरणांची निर्मिती केल्या. आयज मेरेन देशभरांतल्या 42 लाख दिव्यांक व्यक्तींक विवीध उपकरणांचें वितरण हे संस्थे वरवीं केलां. आलिम्को वरवीं दिश्टी, आयकुवप आनी बुद्दीक संबंदांत दिव्यांगत्व आशिल्ल्या खातीर 35 तरांची 360 श्रेणींनी सवाय भितर आनी दर्जेदार साधनां- उपकरणां तयार करतात, अशें उजवाडायिल्ल्या पत्रकांत म्हणलां.

शिबिरांत नांवनोंदणी खातीरची पात्रताय

अधिकृत वैजकी मंडळा वरवीं दिस्सें दिव्यांग प्रमाणपत्र वा युडीआयडी कार्ड. 40 टक्के वा ताचे परस अदीक दिव्यांग आशिल्ली व्यक्ती पात्र आसतली. सक्षम कार्यालया वरवीं मेळिल्लो 2 लाख 70 हजार रुपयां वा ताच्या परस वर्सुकी उत्पन्नाचो दाखलो. आधार कार्ड. वयल्या कागदपत्रांची फोटो कॉपी तशेंच पासपोर्ट आकाराचो रंगीत फोटो.