परंपरीक वेवसायिकांक चवथी मेरेन अर्थीक मजतः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेड्डेर रस्ते कंत्राटदारां कडल्यान फुकट करून घेतले

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : परंपरीक वेवसायिकां खातीर घोशीत केल्ल्या निधीचे चवथी पयलीं वांटप करतले. तशेंच पेड्डेर जाल्ल्या रस्त्यांचीं कामां संबंदींत कंत्राटदारां कडल्यान फुकट करून घेतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी विधानसभेंत सांगलें.
अर्थसंकल्पा वयल्या चर्चेक जाप दितना ते उलयताले. कांय म्हयन्यां पयलीं ज्या रस्त्यांचीं कामां केल्ली, ते रस्ते मॉन्सूनाच्या पयल्याच पावसांत फोंडकुलांनी भरलें. रस्ते पेड्डेर जाल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान मान्य केले. तशेंच ज्या कंत्राटदारांनी ह्या रस्त्यांचीं कामां केल्यांत, तांचे कडल्यान फुडल्या कांय म्हयन्यांत कामां फुकट करून घेतले. उण्या दर्ज्याचें साहित्य वापरून रस्ते केल्ल्या कंत्राटदारांचेर कारवाय जातली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
कोरोनाक लागून अर्थीक नदरेन संकश्टांत सांपडिल्ल्या परंपरीक वेवसायिकांक दरेकी पांच हजार रुपया दिवपाची घोशणा सरकारान केल्ली. ते खातीर लाखांनी अर्ज आयिल्ले आसून तांची छाननी सुरू आसा. हे येवजणेंतल्या लाबार्थ्यांक चवथी पयलीं अर्थीक मजत दितले.

कोरोनान मरण अायिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक सरकारान दोन लाख आनी केंद्र सरकारा कडल्यान 50 हजार रुपयांची अर्थीक मजत दितात. हे येवजणे खातीर सरकारान 1,898 अर्ज आयिल्ले. तातूंतल्या 1,251 अर्जांक मंजुरी दिल्या.
हे येवजणेचो निधी फुडल्या दोन म्हयन्यांत संबंदींत कुटुंबियांच्या बँक खात्यांत जमा करतले. ते खातीर सरकाराक 22 कोटींची गरज आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
खणी बंद जाले उपरांत कारभार चलोवपाक सरकाराक उक्त्या बाजारांतल्यान रीण घेवचें पडलें. खणबंदी आसतनाच मदल्या काळांत कोवीड म्हामारीन खवदळ घातलो. अशें परिस्थितींतूय सरकारान रिणाची मुद्दल आनी कळंतर वेळार फारीक केलें, अशें ताणी म्हणलें.
तेच प्रमाण सत्तेर आयले उपरांत फाटल्या 100 दिसांत सरकारान केल्ल्या कामांचें ‘रिपोर्ट कार्ड’ हालींच लोकां मुखार सादर केलां. तेच पद्दतीन वर्स पुराय जाले उपरांत दुसरें ‘रिपोर्ट कार्ड’ सादर करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.