पयले 5 ए सायड हॉकी सर्तींत भारत चॅम्पियन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या दादल्यांच्या हॉकी पंगडान जबरदस्त प्रदर्शन करतना एफआयएच हॉकी फायव्ह सर्त जिखली. भारतान फायनलींत पोलंडाक 6-4 अशा गोल फरकांनी हारयलो.

एका वेळार भारत तीन गोलांनी फाटीं आशिल्लो. पूण, भारतान हार मानूंक ना. ताणें जबरदस्त पुनरागमन करून जैत जोडलें. पयल्या क्वॉर्टरांत भारत तीन गोलांनी फाटीं आशिल्लो. ते उपरांत भारतान दोन गोल केले. संजयान पयलो आनी गुरिंदरान दुसरो गोल केलो. ह्या दोन गोलांक लागून भारतान पयल्या अर्दांत स्कोर 2-3 असो केलो.

दुसऱ्या क्वॉर्टरांत भारतान आक्रमक खेळ केलो. ताणें पोलंडाचेर एका फाटल्यान एक अशे चार गोल केले. बाबी सिंग आनी राहिल मोहम्मद हांणी दरेकी दोन गोल केले. ह्या गोलांक लागून दुसरो क्वॉर्टर सोंप मेरेन भारतान 6-4 अशी आघाडी घेतिल्ली.

ते उपरांत मात दोनूय पंगडांक आनीक गोल करपाक जमले नात आनी अशे तरेन भारतान जैत जोडलें.

ते पयलीं लीग पांवड्याचेर मलेशिया आनी पोलंड ह्या पंगडांक हारोवन फायनलींत सुवात मेळयिल्ली. पुर्ण सर्तींक एकूय मॅच हारूंक नाशिल्ल्या भारतान आयतारा सकाळीं मलेशियाक 7-3 अशा फरकान हारयिल्लो. हातूंतले चार गोल दुसऱ्या अर्दांत जाले. उपरांत दिसाचे दुसरे मॅचींत ताणें पोलंडाक 6-2 असो हारयलो.

रावण्ड रॉबीन लीग पांवड्यार 10 गूण घेवन गुणतकट्यांतली पयली सुवात मेळयिल्ली. भारतान तीन जैतां जोडलीं, जाल्यार एक मॅच बादाबाद दवरली. शेनवारा स्वित्झर्लेण्डाक 4-3 फरकान हारयिल्लो. ते उपरांत पाकिस्ताना आडची मॅच 2-2 अशी बरोबरींत उरिल्ली.

पाकिस्तानाक लेगीत फायनलींत खेळपाची संद आशिल्ली. पूण, ते खातीर ताका मलेशिया आड जैताची गरज आशिल्ली. मात मॅच 5-5 अशी बरोबरींत उरली. ताचे पांच गूण जाले आनी तो तिसरे सुवातेर उरलो.