पयलीं सबसिडी दियात, उपरांत परवाने रद्द करात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डिजिटल मिटरा वयल्यान टॅक्सी धनी आक्रमक

भांगरभूंय प्रतिनिधी

पणजी : येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी घेतिल्ल्या टॅक्सींक डिजिटल मिटर बसोवपाचो निर्णय फक्त कमिशन खावपा खातीरूच आशिल्लो. ज्या 9 हजार टॅक्सी धनयांनी मिटर बसयल्यात तांकां अजुनूय सबसिडी मेळूंक ना. मिटर सक्ती करून अर्थीक सुवार्थ सादपी मंत्री गुदिन्हो हांणी पयलीं ही सबसिडी दिवची आनी उपरांतूच परवाने रद्द करपाची मोहीम राबोवची, अशी टिका उत्तर गोंय पर्यटक टॅक्सी धनी संघटणेचे अध्यक्ष बाप्पा कोरगांवकार हांणी केल्या.

डिजिटल टॅक्सी मिटर बसोवंक नाशिल्ल्यांचें परवाने रद्द करपाची मोहीम येरादारी खातें सोमाराच्यान सुरू करतले अशें मंत्री गुदिन्हो हांणी दोन दिसा पयलीं जाहीर केल्ले. हाचे वयल्यान टॅक्सी धनयांचेर जायते आरोप लेगीत केल्ले. हे विशीं आमच्या प्रतिनिधीन बाप्पा कोरगांवकार हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना तांणी मंत्री गुदिन्होचेर खर उतरात टिका केली.

भाजप सरकाराच्या फाटल्या कार्यकाळांत येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी टॅक्सी धनयांक डिजिटल टॅक्सी मिटर, पॅनीक बटन तशेंच जीपीएस यंत्रणा फुकट दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो. ते खातीर अर्थसंकल्पांत तजवीज केल्ली. पूण उपरांत ही यंत्रणां टॅक्सी धनयांनी पयलीं स्वताचे पयशे खर्च करून बसोवची. दोन दिसा उपरांत तांचे पयशे तांच्या बँक खात्यांत जमा करतले, अशें सरकारान सांगिल्लें. कोवीड काळांत अर्थीक स्थिती बाबत जाल्ली आसतनाय सुमार 9 हजार टॅक्सी धनयांनी सुमार 11 हजार रुपया खर्चून डिजिटल मिटर आनी हेर यंत्रणां टॅक्सींनी बसोवन घेतली. पूण तातूंतल्या जायत्या जाणांक अजुनूय सबसिडी मेळूंक ना, अशें कोरगांवकार हांणी म्हणलें.

थळावे टॅक्सी धनी पर्यटका कडल्यान अदीक भाडें घेतात. ताका लागून गोंयची संवसारभरांत बदनामी जाता, असो दावो मंत्री गुदिन्हो करता. जाल्यार सरकारा कडल्यान सबसिडी घेवपी काळो – हळडुव्याे टॅक्सी पर्यटक टॅक्सी परस चड भाडें​ कित्याक घेतात? तांचेर सरकार नियंत्रण कित्याक दवरिना, असो प्रस्न कोरगांवकार हांणी केला.

एक दीस टॅक्सी चलोवन स्थिती जाणून घेयात

एसी कॅबिनांत बसून टॅक्सी धनयांक सल्ले दिवपी मंत्री गुदिन्हो हांणी एक दीस पर्यटक टॅक्सी चलोवन सत्यस्थिती जाणून घेवची, अशें आव्हान बाप्पा कोरगांवकार हांणी दिलां. आमच्यो समस्या, प्रस्न ते केन्नाच आयकून घेनात. ते खातीर भेट मागली जाल्यार भेटी खातीर ते केन्नाच तयार आसनात. ताका लागुनूच टॅक्सी धनयां मदीं तिडक आसा, अशें बाप्पा कोरगांवकार हांणी नमूद केले.