पणजी नगरसेवक नियुक्तीची आयरीशाची याचिका भायरायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः कबीर मखिजा आनी किशोर शास्त्री हांची पणजी म्हापालिका मंडळांत नगरसेवक म्हणून केल्ले नियुक्तीक आव्हान दिवपी अॅड आयरीश रॉड्रिग्ज हांची याचिका मुंबय उच्च न्यायालयाच्या दोन वांगड्यांच्या खंडपिठान सोमाराक भायर मारली. पालिका मंडळाचे कार्यकक्षेंत हस्तक्षेप करपाक येना अशें कारण न्यायमूर्ती महेश सोनक आनी आर एन लढ्डा हांच्या खंडपिठान दिलां.
5 मे 2021 दिसा म्हानगरपालिकेन कबीर मखिजा आनी किशोर शास्त्री ह्या आदल्या नगरसेवकांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती केल्ली. ती म्हानगरपालिका कायद्याच्या कलम 9चें उल्लंघन करपी आशिल्ल्यान ती रद्द करपाची मागणी आयरीश हांणी आपले याचिकेंत केल्ली. ह्या कायद्या प्रमाण अभियांत्रिकी वा शार प्रशासनाची वा हेर मळावयल्या तज्ज्ञांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती करपाची तजवीज आसा. माखिजा आनी शास्त्री हांका ती लागू जायना असो आयरीश हांचो दावो आशिल्लो.
सुनावणे वेळार मखिजा वतीन अॅड रौनक राव जाल्यार शास्त्री हांचे वतीन ज्येश्ठ वकील नितीन सरदेसाय हांणी बाजू मांडली. प्रशासकीय बाबतींत पुनरावलोकनाच्यो मर्यादा  पाळच्यो पडटात अशें निरीक्षक नोंद करून खंडपिठान आयरीशाची याचिका भायरायली.