पणजी जिमखाना मेंबर लीग टी-20 क्रिकेट सर्त आयच्यान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खेळां मेज
पणजीः पणजी जिमखान्याची मेंबल लीग टी-20 क्रिकेट सर्तीचे शेनवार 7 जानेवारीक उक्तावण जातलें.
काम्पाल पणजेच्या दयानंद बांदोडकार मैदानार सकाळीं 9 वरांचेर सर्तीचें उक्तावण जातलें. भारतीय क्रिकेट पंगडाचो आदलो फास्ट बॉलर आशिश नेहरा ह्या वेळार मुखेल सोयरो म्हणून हाजीर रावतलो. सगल्या क्रिकेट मोगींनी ह्या वेळार हाजीर रावचें अशें पणजी जिमखाना वेवस्थापन समितीन मागलां.