पं. मनोहरबुवा शिरगांवकार स्मृती बायलां भजन सर्त 2 जुलयाक सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सर्त 2 ते 13 जुलय 2022 मजगतीं जातली; 73 बायलांचे पंगड वांटेकार

पणजी: कला अकादमी गोवा आयोजीत पं. मनोहरबुवा शिरगांवकार स्मृती विभागीय पांवड्यावेली भजन सर्त 2 जुलय 2022 सावन पेठेचोवाडो-कोरगांवच्या श्री देव साळेश्वर देवळाच्या सभाघरांत बायल कलाकारांचे सर्तीन सुरू जातली. हे सर्तीचें उक्तावण पेडणें मतदार संघाचे आमदार श्री प्रविण आर्लेकार हांचे हस्तुकीं जातलें. 

महिला कलाकारांची ही सर्त 2 ते 13 जुलय 2022 मजगतीं जातली. अंदूं सर्तींत 73 बायलांचे पंगड वांटेकार जाल्यात. दादलो आनी बाल कलाकारांची सर्त फुडें जाहीर करतले. 

शेनवार ता.2  आनी आयतार ता.3 जुलय 2022 दिसा पेठेचावाडो-कोरगांवच्या श्री देव साळेश्वर देवस्थान सभारांत ता.2 जुलयाक जावपी केंद्र क 1 आनी सत्र क्र. 1त ॐकार महिला भजनी मंडळ, कोलवाळ-बार्देस, कलाकार कला मंच, मयडें-बार्देस, श्री गणेश महिला भजनी मंडळ, माडेल-थिवी, श्री देव सत्पुरुष महिला भजनी मंडळ, मोरजे-पेडणें, श्री भुमिका महादेव कर्वेश्वर महिला मंडळ, साळ-दिवचल, श्री भुमिका युवा महिला भजनी मंडळ, पालयें-पेडणें आनी श्री माऊली भिवशेर महिला भजनी मंडळ, पालयें-पेडणें हे पंगड वांटेकार जातले. जाल्यार ता. 3 जुलयाक जावपी सत्र क्र. 2त रवळनाथ भजनी मंडळ, किटला-बार्देस, श्री राष्ट्रोळी ब्राम्हण साई महिला भजनी मंडळ, खोर्जुवें-बार्देस, श्री राम सेवा संघ महिला भजनी मंडळ, मयडें-बार्देस, शिवप्रसाद सातेरी महिला भजनी मंडळ, तुयें-पेडणें, संत सोहिरोबानाथ आंबिये सांस्कृतीक महिला मंडळ, पालयें-पेडणें, श्री सिध्दिविनायक महिला भजनी मंडळ, साळ-दिवचल आनी स्वर निनाद महिला भजनी मंडळ, पार्से-पेडणें हे पंगड वांटेकार जातले.

सोमार ता. 4 मंगळार ता. 9 जुलय 2022 दिसा शिरगांवां हांगच्या श्री लइराई संस्थान सभाघरांत ता.4 जुलयाक जावपी केंद्र क 2 आनी सत्र क्र. 1त श्री आजोबा महिला नाट्य कलाकार वर्ग आनी भजनी मंडळ, होंडा-सत्तरी, ॐ साई सातेरी बारावंश महिला भजनी मंडळ, न्यू कॉलनी, मोर्लें-सत्तरी, श्री देवी माऊली कला खेळां आनी सांस्कृतीक महिला कलाकार भजनी मंडळ, मेणकुरें-दिवचल, नवदुर्गा कला सांस्कृतीक महिला मंडळ, घोटेली क्र. 2, केरी-सत्तरी,श्री महादेव भुमिका घवनाळेश्वर महिला भजनी मंडळ, साळ-दिवचल, श्री महागणपती ब्रम्हेश्वर सांस्कृतीक महिला मंडळ, आमोण्यां-दिवचल, श्री महागणपती महिला भजनी मंडळ, आमोण्यां-दिवचल आनी रवळनाथ महिला भजनी मंडळ, न्हावेली-सांखळे हे पंगड वांटेकार जातले. जाल्यार ता. 5 जुलयाक जावपी सत्र क्र. 2त रामपुरुष सासेश्वर कला आनी सांस्कृतीक संस्था, मयें-दिवचल, श्री शंकरनाथ महिला भजनी मंडळ, चरावणे-सत्तरी, सप्तसूर सांस्कृतीक संगीत विद्यालय, देऊळवाडो, नार्वें-दिवचल, श्री सांतेरी सत्यनारायण सांस्कृतीक महिला भजनी मंडळ, कडचाळ, सुर्ला-सांखळे, श्री सांतेरी केळबाय बारावंश महिला भजनी मंडळ, न्यू कॉलनी, मोर्ले-सत्तरी, श्री सिया सिध्देश्वर नवदुर्गा महिला भजनी मंडळ, सुर्ला-सांखळे आनी स्वरदीप कल्चरल असोसिएशन, आमोण्यां-दिवचल हे पंगड वांटेकार जातले. 

बिरेस्तार ता. 7 आनी शुक्रार ता. 8 जुलय 2022 दिसा वास्कोच्या मिनी सभाघरांत, रविंद्र भवन, ता. 7 जुलयाक जावपी केंद्र क्र. 3 आनी सत्र क्र. 1 त श्री ईश्वटी ब्राम्हण सांस्कृतीक महिला मंडळ, हेडलॅण्ड सड्यार-वास्को, कण्व क्रिएशन, काणकोण, श्री कृष्णा दामोदर महिला मंडळ, मांगोर-वास्को, श्री खाप्रेश्वर सांस्कृतीक महिला भजनी मंडळ, बेलाबाय-वास्को, गजानन भोगदेश्वर महिला भजनी मंडळ, बोगदो-वास्को, श्री गजानन महिला भजनी मंडळ, मांगोर हिल-वास्को, गोपाळ कृष्ण सेल्फ हॅल्प गृप, कांसावले आनी श्री तिरुपती बालाजी सांस्कृतीक संस्था, हेडलॅण्ड सडा-वास्को हे पंगड वांटेकार जातले.

ता. 8 जुलयाक जावपी सत्र क्र. 2त श्री दामोदर महिला भजनी मंडळ, मुर्डी, कांसावले, पार्वती महिला मंडळ, श्रीस्थळ-काणकोणा, श्री ब्राम्हणेश्वर महिला भजनी मंडळ, बेलाबाय-वास्को, श्री रुमडेश्वर दत्तात्रय भजनी महिला मंडळ, रुमडावाडो-वास्को, श्री लक्ष्मीनारायण भजनी मंडळ, हेडलॅण्ड सडो-वास्को, श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान पागी समाज, खोला-काणकोण, श्री शीव समर्थ सांस्कृतीक मंडळ, वास्को आनी श्री हनुमान ब्राम्हण महिला भजनी मंडळ, नॉन-मॉन-वास्को हे पंगड वांटेकार जातले. 

शेनवार ता. 9 आनी आयतार ता. 10 जुलय 2022 दिसा कुडका-तिसवाडी हांगच्या श्री नागेश महारुद्र पंचायतन संस्थान सभाघरांत ता. 9 जुलयाक जावपी केंद्र क्र. 4 आनी सत्र क्र. 1त गोमन्त भारती महिला मंडळ, करमळे-तिसवाडी, श्री नागेश महारुद्र भजनी मंडळ, कुडका-तिसवाडी, श्री पांडुरंग ब्रम्हेश्वर मंडळ, आखाडो-सांतईस्तेव्ह, प्रतीक कला प्रॉडक्शन, मौळा भाटी-तिसवाडी, श्री ब्राम्हणदेव संस्कृतीक कला मंडळ नेवरा

तिसवाडी, श्री राष्ट्रोळी ब्राम्हण महिला भजनी मंडळ, सुकूर-बार्देस आनी श्री वेताळ राष्ट्रोळी महिला मंडळ, पर्वरी-बार्देस हे पंगड वांटेकार जातले. 

जाल्यार, ता. 10 जुलयाक जावपी सत्र क्र. 2 त शांतादुर्गा कल्चरल असोसिएशन, कुंभारजुवें-तिसवाडी, श्री समर्थ राष्ट्रोळी महालक्ष्मी महिला भजनी मंडळ, शिरसय-बार्देस, श्री सटी कला सांस्कृतीक महिला मंडळ, खोर्जुवें-बार्देस, श्री साई दिगंबर महिला भजनी मंडळ, आसगांवां-बार्देस, श्री साईनाथ महिला भजनी मंडळ, भोमा-फोंडें, श्री सातेरी नागझरकार महिला भजनी संघ, भोमा-फोंडें आनी श्री हनुमान सांस्कृतीक महिला मंडळ पर्वरी-बार्देस हे पंगड वांटेकार जातले. 

मंगळार ता. 12 आनी बुधवार ता. 13 जुलय 2022 दिसा बोरी-फोंडें हांगच्या श्रीनवदुर्गा सभाघरांत ता. 12 जुलयाक जावपी केंद्र क्र. 5 आनी सत्र क्र. 1 त श्री अनंत लक्ष्मी महिला भजनी मंडळ, सावयवेरें-फोंडें, श्री खामिणी प्रासादीक मंडळ, केरी-फोंडें, श्री गजानन महिला मंडळ, धारबांदोडें, श्री गडेश्वर महिला भजनी मंडळ, ढवळी-फोंडें, श्री नागेश महारुद्र सातेरी महिला मंडळ, म्हार्दोळ-फोंडें, श्री बेताळदेव महिला भजनी मंडळ, तामसुली, खांडोळें-फोंडें आनी श्री मयुरेश्वर महिला भजनी मंडळ, सावयवेरें-फोंडें हे पंगड वांटो घेतले.

तशेंच ता. 13 जुलयाक जावपी सत्र क्र. 2 त श्री मल्लिकार्जून महिला भजनी मंडळ, कुंडय-फोंडें, श्री महालक्ष्मी भजनी मंडळ, तिवरें, वरगांव-फोंडें, श्री मदनंत सातेरी खामिणी महिला भजनी मंडळ, मधलोवाडाा, सावयवेरें-फोंडें, श्री मदनंत खामिणी महिला भजनी मंडळ, सावयवेरें-फोंडें, श्री रवळनाथ जल्मी महिला भजनी मंडळ, दावकोण-धारबांदोडें, श्री शांतादुर्गा साखळयो महिला भजनी मंडळ, खांडेपार-फोंडें आनी श्री सातेरी प्रासादीक संगीत संस्था, बेतोडें-फोंडें हे पंगड वांटेकार जातले. 

हे सर्तीचीं सुरवात दनपारच्या 2.30 वरांचेर जातली. दरेका पंगडान आपलें सत्र सुरू जावपाच्या अर्द वरा पयलीं सगळ्या कलाकारां सयत हाजीर रावचें. सादरीकरणाचो अनुक्रम पळोवंक नाशिल्ल्या पंगडाक भजन सादर करपाक दिवचे ना आनी ह्या पंगडाक सर्तींतल्यान भायर काडटले. हाची सगळ्या पंगडांनी दखल घेवन सहकार्य करचें अशें आवाहन कला अकादमीन केलां.