पंढरपूरची वारी ही आमची चलंत आयिल्ली परंपराः सुभाष फळदेसाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
सांगेंः पंढरपूरची आषाढी आनी कार्तिकी वारी ही आमची पूर्वापारा सावन चलंत आशिल्ली सांस्कृतीक परंपरा आसा. भारत भुंयेक देव-दैवतांनी पावन केलां. दर वर्सा पंढरपुराक वारी वता, ती फुडले पिळगे खातीर मार्गदर्शक थारता अशें मत सांग्याचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें.
काणकोणच्या सुरू केल्ली केपें संत ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळाची सांग्यार पावले उपरांत  सांगे बसस्टॅण्डार सुभाष फळदेसाय हांणी हेर भाविकांनी तिका येवकार दिलो. हे वारींत सांग्यातले कांय भाविक वाटेकार जाले आनी वारी फुडल्या मार्गाक लागली.
वारकरी दिसपट्टे 25 किलोमीटर अंतर पुराय करतात. अंदूच्यान ही वारी सुरू केल्या आनी तातूंत दादले आनी बायलो मेळून 50 जाण वांटेकार जाल्यात अशी म्हायती डॉ गुरूदास नायक हांणी दिली. पंढरपुराक आषाढी एकादशीक श्री विठ्ठलाचें दर्शन घेवन वारकीर गोंयांत येतले.