पंजाब, मुंबय जैत जोडपाक इत्सूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अंदूंच्या हंगामांत पावर प्लेंत सगल्यांत उण्यो धांवड्यो जर खंयच्या मैदानाचेर आयल्यात तर तें पंजाब किंग्साचें घरचें मैदान मुल्लापूर आसा. हाचे फाटलें मुखेल कारण म्हणल्यार सुरवातीक फास्ट बॉलरांक मेळपी मजत. आयज इंडीयन प्रिमीयर लिगेंतली मॅच येजमान पंजाब किंग्स आनी मुंबय इंडियन्स ह्या पंगडां मदीं ह्याच मैदानाचेर जातली. दोनूय पंगड जैताची गाडी रुळाचेर हाडपाक इत्सूक आसा. दोनूय पंगडांची घटमूट बाजू म्हणल्यार बॅटींग. ताका लागून बॅटींग आनी बॉलींग मदीं चुरस पळोवपाक मेळुये.

फाटल्या कांय हंगामां सावन स्कोरींग रेटींत वाड जाल्या. हातूंत इम्पॅक्ट नेम म्हत्वाची भुमिका वठयता. हातूंत बॅट्समनांक आनी आक्रमक बॅटींग करपाक मजत मेळटा. मुल्लांपूरांत फास्ट बॉलरांक नव्या बॉलांत मुव्हमॅण्ट मेळ्ळा आनी पयल्या स ओव्हरींनी हांगा पुराय लिगेचे सरासरीन दोन धांवड्यो प्रती ओव्हरीन उण्यो आयल्यात. ताका लागून ह्या मैदानाचेर पावर प्लेंत धांवड्यांचो पावस घालपी जॉनी बॅयरस्टो, रोहीत शर्मा आनी इशान किशन सारके बॅट्समन कशे तरेन धांवड्यो करतले ही पळोवपा सारकी गजाल आसतली.

जॉन बॅयरस्टो खातीर अंदूंचो हंगाम निर्शेणी हाडपी थारला. 2022त जाल्ले पावणेंत बॅयरस्टोक पंजाब किंग्सान आपल्या पंगडांत घेतिल्लो. त्या वेळार ताणें आक्रमक बॅटींग केल्ली. ताचे सारकी बॅटींग कोणेनूच करूंक नाशिल्ली. 1 ते 6 ओव्हरी मदीं ताणें 162चे स्ट्रायक रेटीन धांवड्यो केल्ल्यो. पूण, अंदूं ताचो हो आंकडो देंवपाक लागला. ताणें फकत 23चे सरासरीन धांवड्यो केल्यात आनी ताची 1 ते 6 ओव्हरी मदली स्ट्रायक रेट देंवन 146चेर पावल्या.

दुसरे वटेन मुंबय इंडियन्स हालींसाराक जसप्रीत बुमराचेर चड निंबून आसा. बाकीचे ताचे वांगडी संघर्श करतना दिसतात. सध्या पंगड वेवस्थापनान श्रीलंकेचो फास्ट बॉलर नुवान तुषाराक खेळोवंक ना. पोरूं जाल्ले पावणेंत ताका 4.8 कोटी खर्च करून मुंबय इंडियन्सान आपल्या पंगडांत घेतिल्लो. ताची बॉलींग घालपाची शैली लसिथ मलिंगा भशेन आसा. फाटल्या कांय वर्सांनी ताणें टी-20 प्रकारांत उत्कृश्ट प्रदर्शन केलां. ताणें पावर प्ले आनी डॅथ ओव्हरींनी आपले बॉलिंगे वरवीं सगल्यांक प्रभावीत केला. ह्याच दोन टप्प्यांनी मुंबय इंडियन्स बुमराचेर चड निंबून रावता. तुषाराक खेळयलो जाल्यार बुमराक चार ओव्हरीं खातीर खंयसरूय वापरपाक शकता.