पंजाबाची आस्त कायम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंजाब किंग्सान इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) 60वे मॅचींत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूक 54 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या जैता सयत पंजाब किंग्सान प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपाची आपली आस्त कायम राखली. ताचे 12 मॅचींतल्यान 12 गूण जाल्यात. जाल्यार बंगळुरूचे 13 मॅचींतल्यान 14 गूण आसात आनी तो प्ले ऑफांतले सर्तींत अजून कायम आसा.

पंजाबान दिल्ले 210 धांवड्यांचे मोखीचो फाटलाव करतना बंगळुरूक 9 विकेटी वगडावन 155 धांवड्यां मेरेन मजल मारप शक्य जालें. विराट कोहली परतून अपेशी थारलो. धांवड्यांचो फाटलाव करपी बंगळुरू एकदाय जैत जोडटलो अशें दिसूंक ना. ग्लॅन मॅक्सवेलान सगल्यांत चड 35 धांवड्यो केल्यो. ताचे खेरीत एकाय वॅट्समनाक खेळपट्टीचेर तग धरपाक जमलो ना. थारावीक अंतरान विकेटी पडत गेल्यो.

ते पयलीं लियाम लिव्हींगस्टोन (70) आनी जॉनी बॅयरस्टो (66) हांच्या ताबडतोड बॅटिंगे नेटार पंजाब किंग्सान 20 ओव्हरींनी 9 विकेटी वगडावन 200 धांवड्यो केल्यो.

पंजाबाची सुरवात उत्कृश्ठ जाली. ताणें पावर प्लेंत 1 विकेट वगडावन 83 धांवड्यो केल्यो. हे मजगतीं, शिखर धवन (21) ग्लॅन मॅक्सवॅलाचो शिकार थारलो. ते उपरांत भानुका राजपक्षे (1) रोखडोच बाद जालो. पूण, एके वटेच्यान ओपनर जॉनी बॅयरस्टोन आक्रमक बॅटींग करून आयपीएलांतलो जलद अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. अर्द शेंकडो पुर्ण करपाक ताका फक्त 21 बॉल लागले. ताणें 10वे ओव्हरींत शाहबाजाक चार चवके आनी सात सके मारून 29 बॉलांनी 66 धांवड्यो केल्यो. अखेरेक शाहबाजाच्या बॉलाचेर सिराजाच्या हातांत कॅच दिवन परतलो. तो बाद जालो त्या वेळार पंजाबान 101 धांवड्यो केल्ल्यो.

पांचवे सुवातेर आयिल्लो मुखेली मयंक अग्रवालान लिव्हींगस्टोना वांगडा मेळून डाव मुखार व्हेलो. दोगांयनी 14वे ओव्हरींत पंगडाचो स्कोर 150च्या मुखार व्हेलो. 15वे ओव्हरींत हर्षल पटेलान मयंकाक (19) बाद केलो. बाद जावचे पयलीं ताणें लिव्हींगस्टोना वांगडा मेळून 35 बॉलांनी 51 धांवड्यांची भागिदारी केली.

जितेश (9) हरप्रीत बरार (7) रोखडेच बाद जाले. पूण, लिव्हींगस्टोनान एक बाजू सांबाळून धरतना वेगान धांवड्यो केल्यो. ताणें 35 बॉलांनी आपलो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो.