पंचायत वेंचणुको लांबणेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रभाग फेररचणूक, आरक्षणाचें काम पुराय जावंक ना


पणजी : प्रभाग फेररचणूक तशेंच आरक्षणाचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान पंचायत वेंचणूक सप्तकभर लांबणेर पडटली. प्रभाग आरक्षण तशेंच प्रभाग फेररचणुकेचें काम सुरू आसा. हें काम पुराय जाले उपरांत वेंचणुकेची तारीख जाहीर जातली, अशी म्हायती गोपांनी दिली.

पंचायत वेंचणूक 4 जुनाक घेवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. आरक्षण तशेंच प्रभाग फेररचणुकेचें काम मे पयलीं पुराय जातलें, हे गृहीत धरून हे तारखेचो प्रस्ताव आशिल्लो. पूण हें काम पुराय जावपाक आनीक सप्तकभर लागतले. उपरांत तारीक निश्चीत जातली. प्रभाग फेररचणूक आनी आरक्षणाचें काम सुरू आसा. हें काम पुराय जालें उपरांत वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर जातली, अशें राज्य वेंचणूक आयुक्त रमणमुर्ती हांणी सांगलें.
दरेकी पंचायतींची लोकसंख्या वेगळीवेगळी आसा. हाका लागून प्रभागांचो आंकडो वेगळो आसता. पंचायत प्रभागांचें आरक्षण थारावपी निकश तयार करून ती प्रक्रिया पुराय जावपाची आसा. हाका वेळ वेळ लागतलो. वेंचणूक आनीक 8 दीस फुडें वतलीं, अशें पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें.
4 जुना उपरांत पावस सुरू जाता. पावसाळ्यांत वेंचणूक घेवपाची वा उपरांत घेवपाची हाचो विचार करून तारीख जाहीर जातली. वेंचणूक आयोग पावसाळ्यांत मतदान घेवपाक इत्सूक ना. हे खेपे ते पावसाळ्यांत वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा. फाटलीं पंचायत वेंचणूक 11 जून 2017 दिसा जाल्ली. 13 जुनाक निकाल जाहीर जावन पंचायत मंडळ स्थापन जाल्ले. हाका लागून वेंचणूक प्रक्रिया 13 जून मेरेन पुराय जावप गरजेचें. पांच वर्सांचो कार्यकाळ सोंपलो जाल्यार पंचायतींचेर प्रशासकाची नेमणूक करची पडटली. हाचे आदीं प्रशासकाची नेमणूक करपाचो एकदां वेळ आयला.
गोंय पंचायतराज कायदो 1994च्या कलम 7 मदीं दुरुस्ती करून सरकारान प्रभाग फेररचणुकेचें अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगाक दिल्या. हाचे आदीं पंचायत संचालनालय प्रभाग फेररचणूक तशेंच आरक्षणाचें काम करताले. ते प्रमाण प्रभाग फेररचणुकेचो मसुदो वेंचणूक आयोगान 24 फेब्रुवारीक उक्तो केलो. मामलेदार/जोड मामलेदार हांची मतदार नोंदणी अधिकारी म्हूण नेमणूक केल्ली. हो मसुदो मामलेदार कार्यालयांत सुचोवण्यो तशेंच हरकतीं खातीर 4 मार्च मेरेन उक्तो आशिल्लो. विधानसभेचे मतदार वळेरी प्रमाण मसुदो तयार केल्लो.
दक्षीण गोंयांतल्यान 263 जाल्यार उत्तर गोंयांतल्यान 650 हरकती आयिल्लो.
मामलेदार/जोड मामलेदारांनी 8 मार्चाक हरकतीं राज्य वेंचणूक आयोगाक सादर केल्ल्यो. हाचे उपरांत विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी जावन नवें सरकार स्थापन जालें.

बार्देस म्हालांतल्यान चड हरकतीं
प्रभाग फेररचणुके विशीं सगल्यांत चड हरकती बार्देस म्हालांतल्यान आयल्यात. बार्देस म्हालक़ंतल्यान 398 हरकती आयल्या. पेडणें 88, दिवचल 23, सत्तरी 14, तिसवाडी 127 हरकती आयल्यात. दक्षीणेंत फोंडें म्हालांतल्यान 65, धारबांंदोडें 8, सांंगें 9, साश्ट 98, मुरगांव 40, केपें 26 आनी काणकोण म्हालांतल्यान 17 हरकती आयल्यात. चडशो हरकती प्रभाग बदलपा विशींच्यो आसात. एका प्रभागांतल्यान दुसऱ्या प्रभागांत नांव घालपा विशींच्यो हरकती आसात. एका घरांतल्यान सगल्या मतदारांंक एकाच प्रभागांत मतदान आसचें, अशें तरेन प्रभागांंची फेररचणूक जातली.