पंचायत वेंचणुकांचो न्यायालयीन खर्च मुख्यमंत्र्यां कडल्यान वसूल करचोः मोरेनो रिबेलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला भाजप सरकारच्या बेजबाबदारपणान आयज सरकारी तिजोरेंतल्यान गरजे भायलो खर्च जायत आसा. नगरपालिका वेंचणूक  प्रभाग आरक्षणांत उच्च न्यायालय आनी सर्वोच्च न्यायालया कडल्यान बडी बसून लेगीत भाजपा सरकार सुदरना. उच्च न्यायालयान 45 दिसांत पंचायत वेंचणुको  घेवच्यो, असो आदेश दिला. ह्या आदेशान भाजपा सरकार परतून एकदां नाकयां पडलां. सरकारन न्यायालयीन लड्या खातीर केल्लो खर्च  मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान वसूल करचो, अशी मागणी काँग्रेस फुडारी मोरेनो रिबेलो हांणी केल्या. 

गोंयच्या उदरगत प्रकल्पांक विरोध करून सरकाराक न्यायालयीन खर्च करपाक लायता असो आरोप करून गोंयच्या बिगर सरकारी संस्थांक दोश दिवपी मुख्यमंत्र्यांचेर ही सणसणीत बडी आसा. सरकारच्या नाकर्तेपणाक लागून आयज सामान्य लोकांक न्यायालयांत वचून पंचायत वेंचणुको वेळार घेवपा खातीर न्याय मागचो पडलो. मुख्यमंत्र्यान याचिकादारांचो सगळो खर्ज फारीक करचो, अशी रिबेलो हांणी केली. 

ओबीसीचें आरक्षण सरकारान मुद्दाम वेळार  करूंक ना. भवजन समाजाचें खच्चीकरण करपाचें भाजपचें कारस्थान आतां उक्ताडार आयलां. भाजपा सरकारन लोकांच्या पयशांचो धुंवोर करून सर्वोच्च न्यायालयांत दाद मागपाचे भानगडींत पडचें न्हय, अशी शिटकावणी रिबेलो हांणी दिली.  आयज अलोकशाय मार्गान तशेंच घटनेक कुशीक दवरपी भाजप सरकाराक तेंको दिवपी  बिगर भाजप आमदारां खातीर हो धडो आसा. त्या सगळ्यांनी सरकाराक सर्वोच्च न्यायालयात वचपा पासत आडावचें आनी जनतेच्या पयशांचो इबाड बंद करचो, असो उलो रिबेलो हांणी मारलो. तशेंच डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हेर मागासवर्गीयांची जाहीर माफी मागची, अशी मागणी तांणी केली.