पंचायतींचीं बांदकामां आतां तंत्रीक विभागा वरवीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मॉवीन गुदिन्होः पंचायत संचालनालय कचेरेचें पाट्यार स्थलांतर


पणजी : पंचायत घरां तशेंच पंचायत वाठारांतल्या सभाघरांची बांदकामां हाचे मुखार खात्याच्या तंत्रीक विभागा वरवीं जातली. हाचे पयलीं हीं कामां जीएसआयडीसी वरवीं जाताली. हाका लागून पंचायत संचालनालयाचो तंत्रीक विभाग घटमूट जावपाक मजत जातली. निधी वाटावपा खातीर खात्यान हो निर्णय घेतला. पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी ही म्हायती दिली.
पंचायत संचालनालय कार्यालयाचे जुंता हावस इमारतींतल्यान पाटो हांगाच्या ‘मायल्स हाय’ इमारतींत स्थलांतरण जालें. उक्तावणाचे कार्यावळीत पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी ही म्हायती दिली. कार्यावळीक संचालक सिद्धी हळर्णकार तशेंच हेर अधिकारी आनी कर्मचारी हाजीर आसले.
पंचायत संचालनालयाचो तंत्रीक विभाग आसा. ह्या विभागांत अभियंते आसा. पंचायत घरां तशेंच सभाघर बांदपा खातीर सरकार निधी दिता. ही कामां जीएसआयडीसी वरवीं जाताली. जीएसआयडीसी सल्लागार नेमणूक करून निविदा जारी करता. ताचे उपरांत हीं कामां जातात. पूण ही कामां पुराय जावपाक कळाव जाता. ते खातीर हाचे मुखार पंचायत वाठारांतलीं सगलीं कामां तंत्रीक विभागा वरवीं जावन कामां वेळार पुराय जातली, अशें पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें.
सचिवां कडेन दोन पंचायतींचो ताबो आसचो ना
सरकारान पंचायत सचिवांची पदां भरल्यात. पंचायत सचिवांचो आतां उणाव ना. खंयच्याच सचिवा कडेन दोन पंचायतींचो ताबो आसपाक जायना. एखाद्या सचिवा कडेन हेर पंचायतीच्या सचिवपदाची जापसालदारी आसा जाल्यार संचालकानी बेगोबेग सचिवाची वेवस्था करची. सगल्या पंचायतींनी फावोसो सचिवांचो आंकडो खात्या कडेन आसा.
कार्यालयाक दर दिसा दितात 500 लोक भेट
पंचायत संचालनालय कार्यालयाक सरपंच, पंच, सचीव, गटविकास अधिकारी भेटी दितात. दरदिसा उण्यांत उणे 500 लोक पंचायत कचेरेक भेट दितात. तशेंच याचिकांक लागून आदोगाद येतात. अपुऱ्या सुवातेक लागून जुंता हावस इमारत कचेरेंत बरीच गैरसोय जाताली. तशेंच इमारतीची लिफ्ट पोरणी जाल्ल्यान कांय वेळा चलनासली. ही गैरसोय उणी करपा खातीर पाट्यार ‘मायल्स हाय’ इमारतींत पंचायत संचालनालय कचेरेचें स्थलांतरण केलां. पयलींच्या कार्यालयांत मेकळे सुवातीचो उणाव आसलो. नव्या कचेरेंत व्हड सुवात आसा, अशें गुदिन्हो हांणी
सांगलें.