पंचयात वेंचणुके खातीर काणकोणात काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची युती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः राज्यांतल्या सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थक उमेदवारांक हारोवपा खातीर काणकोण तालुक्यांत काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी जनसेना हांणी एकठांय येवून पंचायत वेंचणुकेंत उमेदवार उबे करपाचो निर्णय घेतला. पक्षाच्या वेंचणूक चिन्हार जरी ही वेंचणूक लडोवचे ना तरी पक्षाच्या काणकोणातल्या थळाव्या फुडाऱ्यांनी पंचयात वेंचणूक युती करपाचें थारालयां.
सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थक उमेदवारां आड एकठांय येवून वेंचणूक लडोवपाचो विचार करपा खातीर श्रीस्थळ हांगच्या जीएम सिलेब्रेशन हातूंत घेतिल्ले बसकेक काँग्रेस पक्षाचो जनार्दन भंडारी, गोवा फॉरवर्डाचो प्रशांत नायक, विकास भगत, रेमी बॉर्जीस, काणकोण गट काँग्रेस अध्यक्ष प्रलय भगत, महिला काँग्रेस अध्यक्ष उर्सिला डिकॉस्ता, क्विन्सी फर्नांडीस, प्रवीर भंडारी, गास्पार कुतिन्हो, वैष्णव पेडणेकार, मनेश देसाय, क्लेस्टन व्हिएगश, सागर पेडणेकार, महादेव लोलयेकार आनी वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आशिल्ले उमेदवार हाजीर आशिल्ले.
सत्ताधाऱ्यां आड आमी उमेदवार दितले अशें जनार्दन भंडारी हांणी बसके उपरांत सांगलें. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी जनसेवा एकठांय येवून एक प्रबळ विरोधी गट म्हणून वेंचणूक रिंगणात देंवतलो. ह्या दोनूय पक्षां कडेन बांदिल आशिल्ल्या उमेदवारांक तेंको दिवन सगळें सहकार्य करतले अशें तांणी सांगलें.