न्यू हायस्कूल विद्यार्थ्यांची फोटो प्रशिक्षण कार्यशाळा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
हरमलः केरी पेंडणे हांगच्या न्यू इंग्लिश हायस्कुलांत फोटो प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजीत केल्या. भुरगां मदीं जीण कुशळटाय उदरगती खातीर न्यू व्होकेशन फॉर न्यू जनरेशन प्रकल्पा खाला ही प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्या.
चेन्नयचो नामनेचो फोटोग्राफर शीव सुब्रम्हण्यम हांणी शिबिरांत मार्गदर्शन केलें. सुब्रम्हण्यम तमीळ सिनेमा आनी टीव्ही फोटोग्राफर म्हणून काम करतात. सद्या आरामबोला हे वेब सिरिजा प्रकल्पा खातीर तो गोंयांत आयला.
प्रशिक्षण शिबिरा खातीर 10 विद्यार्थ्यांक वेचून काडलां. ह्या म्हयन्याच्या निमाण्या सप्तकांत शिबिराचो समारोप जातलो.  अभ्यासा वांगडा जिणेक गरज आशिल्लें वेवसाय कुशळटाचेचें शिक्षण विद्यार्थ्यांक मेळचें ह्या हेतान न्यू इंग्लिश हायस्कुलांत न्यू व्होकेशन फॉर न्यू जनरेशन हे येवजणे खाला भुरग्यांक स्वावलंबनाचे प्रशिक्षण दितले अशें हायस्कूलाचो मुख्याध्यापक भावार्थ मांद्रेकार हांणी सांगलें.
शिक्षक गुरुप्रसाद तांडेल प्रकल्पाचे मुखेली आसात. फुडाराक वेगवेगळें वेवसायाभिमुख प्रशिक्षणांचें आयोजन करतले अशें मांद्रेकार हांणी सांगलें.