न्युमोनिया विशीं जाणून घेवया..

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्युमोनिया कसो जालो, दुयेंतीच्या आंगांत संसर्ग कसो पातळ्ळो हाचेर आदारून दुयेंतीच्या दुयेंसाची गंभीरताय समजता.
कम्युनिटी ऍक्वार्ड हांगच्यान न्युमोनिया जाल्यार तो रोखडोच बरो जाता. पूण हॉस्पिटलांत उपचार घेतना न्युमोनिया जाल्यार ताची खरसाण चड आसता. ताका लागून रोखडोच उपाय आनी उपचार होच न्युमोनियाचेर उपाय.

हे विशीं कोविड टास्क फोर्सचे अध्यक्ष आनी मेडिसीन विभागाचे वरिश्ठ डॉ. डी. बी. कदम हांणी न्युमोनिया ह्या आजाराची खरसाण, ताचेर उपाय आनी जतनाय हे विशी म्हायती दिली. डॉ. कदम हांणी न्युमोनिया हो व्हायरसाचो रोग आशिल्ल्यान तो भुरग्यां सावन जाण्ट्यां मेरेन कोणाकूय जावंक शकता. न्युमोनियाचे वेगवेगळे प्रकार आसतात. संसर्ग खंय जालो, ताचो विशाणू, बॅक्टेरिया हाचे वरवीं न्युमोनियाची गंभीरताय लक्षांत येता. ते खातीर लक्षणां दिसतकूच रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवन वखदां घेवप गरजेचें आसता, अशें ते म्हणटात.

न्युमोनियाचे प्रकार…

मनशाच्या श्वसनमार्गाचे वटेन न्युमोनिया जाल्यार ताका ब्रॉंकोन्युमोनिया म्हणटात. हवेच्या पेशींक न्युमोनिया जाल्यार तो सामान्य न्युमोनिया. ब्रॉंकोन्युमोनिया भुरग्यांमदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. व्हायरल न्युमोनिया भुरग्यांक चड प्रमाणांत दिसून येता.

न्युमोनिया संसर्गाचीं कारणां…

न्युमोनिया विंगड विंगड जंतूंक लागून जाता. प्रौढांत फुफ्फुसांत व्हायरस, बॅक्टेरिया वा बुरशीची लागण जाल्यार न्युमोनिया जाता. न्युमोनियाची लागण जाल्ले व्यक्तीक खंयच्या वातावरणांत संसर्ग जाला हें कळप गरजेचें. समाजांतल्या वातावरणांत जेन्ना न्युमोनिया जाता तेन्ना ताका कम्युनिटी ऍक्वार्ड अशें म्हण्टात. हॉस्पिटलांत उपचार करतना न्युमोनिया जाल्यार ताका हॉस्पिटल ऍक्वार्ड अशें म्हणटात. हॉस्पिटलांतले जंतू प्रतिजैव वखदांक प्रतिसाद दिना म्हणून हें चड गंभीर दुयेंस आसता.

न्यूमोनियाच्या कम्युनिटी ऍक्वार्डतले दोन प्रकार

टिपिकल : ह्या प्रकारांत फुफ्फुसाच्या एका भागाक सूज येता. तातूंत बॅक्टेरिया आसता. निमोकोकल, क्लेप्सेला, हिमोफिलस हे ह्या वर्गांत येतात. ताचेर उपचार केल्यार रोग बेगीन बरो जाता.

अ टिपिकल: ह्या प्रकारांत फुफ्फुसाच्या दोनूय वटांनी ल्हान ल्हान न्युमोनिया आसतात. तातूंत लिस्नेल, मायकोप्लाझ्मा सारकिले बॅक्टेरिया आसतात. हातूंत दुयेंतीची स्थिती इबाडटा आनी ताका हॉस्पिटलांत दाखल करचो पडटा.