न्यायालयीन अवमानाची याचिकागोंय खंडपिठान काडली निकालांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः गोंयांत 11 जून मेरेन 11,250 पर्यटक टॅक्सींतल्या 9,361 टॅक्सींक डिजिटल मीटर, जीपीएस यंत्रणा बसयल्या. 50 टॅक्सीत ती बसोवपा खातीर बुकींग केलां अशी म्हायती येरादारी खात्यान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान  दिल्ली. ताची दखल घेवनं खंडपिठान हे विशीं दाखल केल्ली न्यायालयीन अवमानाची याचिका निकालांत काडली.
राज्यांत पर्यटक टॅक्सींक डिजिटल मीटर, जीपीएस यंत्रणा बसोवपाक आदेश दिवचो हे खातीर ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनान 2016 वर्सा गोंय खंडपिठान याचिका सादर केल्ली. सुनावणे उपरांत खंडपिठान टॅक्सींक मीटर आनी जीपीएस यंत्रणा लागू करपाचो आदेश 5 जुलय 2019 दिसा दिल्लो.
न्यायालयान आदेश दिवून लेगीत डिजिटल मीटर बसोवपा विशीं सरकारान कसलीच हालचाल केली ना म्हणून ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनान न्यायालयीन अवमान याचिका सादर केल्ली. गोंय खंडपिठान हे संबंदी येरादारी खात्यान स्थितीजन्य अहवाल सादर करपाचो आदेश दिल्लो. ते प्रमाण खात्याचो संचालक राजन सातार्डेकार हांणी खंडपिठाक जाय आशिल्ली म्हायती दिली. जीपीएस यंत्रणा आनी डिजिटल मीटर बसयले नात अश्या 3,683 पर्यटक टॅक्सी धनयांक दंड घातला अशी म्हायती तांणी दिली.