न्यायालयान कान पिळ्ळे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

….. पूण कसलेंय वक्तव्य करतना कायद्याच्या चपक्यांत सांपडचो ना, समाजांत दुस्वास पातळचोना, हाचें भान दवरल्यार बरें.

विज्ञान- तंत्रज्ञानाच्या मळार नवे- नवे सोद लागत आसतात. ताचो फायदो करून घेवपाचो काय गैरफायदो हें जाचे ताचेर अवलंबून. मोबायल फोनाचें एकूच उदाहरण पुरो. मनीसजातीच्या कल्याणा खातीर अणुचो सोद लागलो. अणुबाॅम्बाची पयली चांचणी केली तेन्ना ज्युलियस राॅबर्ट ओपनहायमराक गीतेंतलो श्लोक याद जालो. ताचो आदार घेत ताणें म्हणलें, हांव काळ. ह्या वेळार हांव जगाचो संहार करपाक प्रवृत्त जालां. सोशल मिडिया सुरू केल्ली ती जनसंपर्क, मनोरंजन, ज्ञाना खातीर. मात तिचो गैरवापरूच चड चल्ला. दुस्वास, फटी पातळावपाक, गुन्यांव करपाक तिचो वापर करपी लाखांनी लोक आसात. टीव्ही वयल्या चर्चांचेंय कांयशें तशेंच. विचारमंथन जावचें, लोकांक म्हायती, विचार मेळचे म्हूण ह्यो चर्चा सुरू केल्ल्यो. मात हालींसराक नेमके वादग्रस्त, तणाव निर्माण जावं येतात, अशे विशय घेवन कांय राष्ट्रीय खबरां चॅनल चर्चा घडोवन हाडपाक लागल्यात. अशेच एक चर्चेंत भाजपाची निलंबीत म्हणयारी नुपूर शर्मा वादग्रस्त (कांय जाणांच्या मतान सत्य) उलोवन गेली आनी उत्तर भारतांत तणाव निर्माण जालो. तो अजून निवळूंक ना.
आपले आड देशभरांत दाखल केल्ले गुन्यांव दिल्लींत हस्तांतर करचे अशी मागणी करपी याचिका शर्मा हिणें दाखल केल्ली. ताचे सुनावणे वेळार काल सर्वोच्च न्यायालयान सगल्यांचेर फोगूच काडलो. तिका धमक्यो मेळटा, अशें वकिलान सांगलें तेन्ना “तिका धमक्यो मेळटात काय तीच धोको थारल्या? देशांत जें कितें सुरू आसा, ताका ही बायल एकलीच जापसालदार आसा. तिचो गर्विश्ठ सभाव ते चर्चेंतल्यान दिसलो. आपले फाटल्यान सत्ता आसा आनी कायदो गुठलावन आपूण कितेंय उलोवपा शकतां अशें तिका दिसलें. तिका तिडक येवची अशें वक्तव्य जालें, पूण जे तरेन ती मागीर उलयली आनी आपूण वकील आसा, अशें सांगलें तें लज दिसपा सारकें. ” अशें न्यायालयान म्हणलें. मुखार न्यायालयान खबरां चॅनलाकूय उजरावन काडलें. “ टिव्ही वयली चर्चा नेमकी कितें आशिल्ली? फक्त एका अजेंड्या खातीर आशिल्ली? तांणी हो विशय कित्याक घेतलो?” अशें न्यायालयान विचारलें. “जेन्ना तुमी हेरां आड गुन्यांव दाखल करतात, तेन्ना तांकां रोखडीच अटक जाता. मात हांगा तुमचे आड गुन्यांव दाखल जावनूय कोणेच तुमकां हातूय लावपाची हिंमत केली ना. ह्या वक्तव्याक लागून उदयपूराक एका टेलराक मात जीव वगडावचो पडलो” अशें म्हणून न्यायालयान पुलीस कारवायेचेर प्रस्न उबो केलो. आतां हे आनी हेर केशींनी कितें मोडणां येतात, तें फुडल्या कांय दिसांनी दिसतलेंच. न्यायालयान मारिल्ले हे बडयेचो आवाज संवसारभर पावला. आतां न्यायालयाच्या आड आनी नुपूर शर्मा हांचे वटेन अश्यो दोन विचारसरणी आपापले परीन युक्तीवाद करतना (थोडे भलतेच कडेन व्हांवतना) सोशल मिडीयाचेर वाचूंक मेळटा.
कसलेय घडणुकेचेर कमेंट करतना कांय जाणांक भान उरना. पक्ष, संघटना, विचारसरणेचो पगडो, दुसऱ्या धर्माचो दुस्वास, वैयक्तीक सुवार्थ, तिडक- अहंकाराचें ल्हार हातूंत तकली जाग्यार आशिल्ले मनीस पसून नकळटां व्हांवतात. आमचे मनीस आमच्या केंसाक पसून धपको लावपाक दिवचे नात, असोय कांय जाणांचो गैरसमज. मागीर ते हातांत सुरी घेवन सपासप केळीचीं पानां कापतात….! ते त्रासांत पडूं शकतात. कारण इंटरनेटाच्या कनेक्शनाचो नंबर, हेर कोडां वयल्यान तो कमेंट कोणे केला तें कळटा. टोपणनांव घेतलें तरी. तेन्ना समाजांत दुस्वास पातळत अशें कमेंट करतना खीणभर विचार करूंक फावो. आपूण सामान्य मनीस. राज्य, देश पांवड्या वयलो वा एखादे संघटनेचो व्हडलो जाळवणदार न्हय, हें वास्तवूय व्हाॅट्सअॅप पदवीधरांक खबर आसपाक जाय. आपणाक जाय ती विचारसरणी बाळगुची, खंयच्याय पक्ष वा संघटनेचेर मोग करचो, पूण कसलेंय वक्तव्य करतना कायद्याच्या चपक्यांत सांपडचो ना, समाजांत दुस्वास पातळचोना, हाचें भान दरेकल्यान दवरचें.
कांय कडवे लोक उठसूठ शस्त्रां हातांत घेवन थयथयाट करतात, हें उदयपूरचे घडणुकेन दाखोवन दिलें. आतंकवादान ह्या देशाचें चिंतपाक जावचें ना, इतलें लुकसाण केलां. पुलीस, लश्करान हाचे आडची मोहीम आनीक कडक करपाचो वेळ आयला. न्यायालयान त्या राष्ट्रीय टिव्ही चॅनलाचेय कान पिळ्ळ्यात. थारावीक विशय घेवन तवो तापिल्लोच उरतलो, हाची जतनाय कांय चॅनल घेतात, हें स्पश्ट जाणवता. म्हयनोभर सगल्यांच्यो चर्चा आयकल्यार, साद्या भोळ्या मनशाक पसून हें जाणवतलें. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश महासत्ता जावचो म्हूण रातदीस मेहनत करतात. समाजांत दुस्वास पातळप, हिंसा वाडप म्हणल्यार तांच्या मार्गांत आयिल्लीं आडमेळीं. आमकां भारतीयांक हें केन्ना समजतलें?