नौदल ध्वजाधिकाऱ्यान घेतली मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांची भेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः नौदलाच्या गोंय विभागाचे ध्वजाधिकारी रिअर अॅडमिरल विक्रम मेनन हांणी निकतीच मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. गोंय नौदल विभागाचे ध्वजाधिकारी म्हणून पदभार हातांत घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यांक ते पयलेच खेप मेळ्ळे.
मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांणी मेनन हांकां नवे नियुक्ती खातीर परबीं भेटयलीं. नौदलाच्या गोंयांतल्या तळाचेर पावसा पयलीचीं कामां आनी तशेंच नागरी- मिलिटरी सहकार्य हाचेर भेटे वेळार दोगानीय चर्चा केली. आपातकाळा वेळार नौदलाचे सरकाराक मेळटा त्या सोद आनी मजत कामाच्या सहकार्या खातीर मुख्यमंत्र्यांनी नौदलाचे उपकार मानले. कोवीडाच्या तेपार नौदल लोकाची मजत करपाक फाटीं रावलें ना. प्रशासनाक मजत करपाक  नौदल सदांच तयार आसतलें अशें अॅडमिरल मेनन हांणी मुख्यमंत्र्यांक सांगलें.