नोव्हेंबरा सावन विदेशी पर्यटकांची वाडटली संख्या: निलेश शाह

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: फाटलीं अडेज वर्सां कोरोनाक लागून गोंयांतल्या विदेशी पर्यटकांचो आंकडो देंविल्लो. आतां नोव्हेंबरा सावन विदेशी पर्यटकांची संख्या गोंयांत वाडटली. खूबशा देशांतल्या पर्यटकांनी आपली नांवनोंदणी करपाक सुरवात केल्या अशी म्हायती गोवा टूर अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल असोसिएशनाचे अध्यक्ष निलेश शाह हांणी दिली.

गोंयांत पर्यटन हंगाम बरे तरेन सुरू आसा. गोंयांत अजून आंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयिल्ले नासलें तरी देशी पर्यटकांची संख्या बरी आसा. गोंयांतलीं पांचनखेत्री हॉटेलां 90 टक्के भरल्यांत. हेर ल्हान नखेत्री हॉटेलां 70 ते 80 टक्के भरल्यांत. गोंयांत गुजरात, दिल्ली तशेंच हेर राज्यांतल्यान व्हड प्रमाणांत पर्यटक येतात.

कोरोनाक लागून फाटलीं दोन वर्सां पर्यटकांची संख्या उणी आशिल्ली. ताका लागून ह्या वर्सा देशी पर्यटकांनी व्हड प्रमाणांत गोंयांत हाजेरी लायली. पावसाच्या दिसांनी पर्यटन हंगाम नासता. अंदूं पूर्ण पावस देशी पर्यटकांनी गजबजिल्लो अशें निलेश शाह हांणी सांगलें.

2020 वर्सा कोरोना सुरू जायत सावन गोंयांत देशी पर्यटक येवंक नाशिल्ले. आतां संवसाभरांत कोरोनाचे नेम उणें जायत आशिल्ल्यान गोंयांत नोव्हेंबरा सावन विदेशी पर्यटकांची संख्या वाडटली. अजुनूय इंग्लंड, तझाकिस्तान ह्या सारक्या देशांनी व्हिसा सुरू केल्ले नात. तांचे व्हिसा सुरू जाले उपरांत पर्यटकांची संख्या आनीक वाडटली. कांय विदेशी पर्यटकांनी नोंदणी सुरू केल्या. ताका लागून अंदूंचो पर्यटन हंगाम बरो आसतलो अशें निलेश शाह हांणी सांगलें.