नोकऱ्यो, उदरगतीच्या कामां वयल्यान आर्लेकार – आजगांवकारा मदीं वाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आर्लेकार म्हणटा आजगांवकारान कितेंच करूंक ना
आर्लेकारान आरोप सिद्ध करचें : आजगांवकार


पणजी : मोपा विमानतळ तशेंच पेडणें मतदारसंंघाच्या उदरगती वयल्यान आमदार प्रवीण आर्लेकार आनी आदले मंंत्री मनोहर आजगांवकार हांंचें मदीं आरोप-प्रत्यारोप सुरू जाल्यात. पेडणें मतदारसंंघा खातीर मनोहर आजगांवकारान कांयच करूंक ना. तो फक्त बॅगाे घेवन मडगांवां गेलो. कोणे कितें केला, हे दिसता. प्रवीण आर्लेकारान आरोप सिद्ध करचें, अशे आव्हान आदले मंंत्री मनोहर आजगांवकार हांंणी दिलां.
पेडणें मतदारसंंघांत मोपा विमानतळाचें काम नेटान सुरू आसा. एविएशन स्कील सेंटरात प्रवेशाचीं पत्रांं तशेंच नोकऱ्यांंच्या नेमणूक पत्रांंचें वांंटप मंंगळारा जाले. मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत तशेंच पेडणेंचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांंचे हाजिरेंत नेमणूक पत्रां दिली.
मोपा प्रकल्पांत पेडणें म्हालांतल्या लोकांंक नोकऱ्यो मेळच्यो, म्हूण आपलो यत्न आसा. मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंच्या सहकार्यान मोपा प्रकल्पांत पेडणेंच्या लोकांंक नोकऱ्यो दिवपाचे यत्न आसात. आदले आमदार मनोहर आजगांवकार हांंणी कितेंच करूंंक ना. उदरगतीचीं कामां आतां सुरू जाल्यात, अशें तांंणी एका प्रस्नाक जाप दितना सांंगलें.
मोपा विमानतळाक दक्षीण गोंयच्यान व्हड विरोध जातालो. दक्षीण गोंयांंतल्यान विरोध आसतना लेगीत आपणें मोपा विमानतळा जावचो हाचेर ठाम रावलो. विमानतळाक तेंको दिवपा खातीर आपणें पेडण्यां व्हड सभा घेतिल्ली. तेन्ना प्रवीण आर्लेकार खंय आशिल्लो? 1999 सावन आपूण आमदार म्हूण वेंचून आयला. पेडणें म्हालांत जी उदरगत दिसता, ती कोणे केल्या? ते सगल्या लोकांंक खबर आसा, अशें मनोहर आजगांवकार हांंणी
सांंगलें.