नोकरे खातीर 15 म्हयन्यांचो कुशळटाय अभ्यासक्रम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संगीत, ग्राफीक डिझायन, अभिनय ह्या अभ्यासक्रमांचो आस्पाव

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : शिक्षण अर्दकुटे सोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांक करिअर करप शक्य जावचे, हे खातीर कुशळटाय अभ्यासक्रम सुरू करपाचे सरकाराचें धोरण आसा. स्कील इंडिया मोहिमे खाला अशे तरेचे अभ्यासक्रम सुरू जाल्यात. आतां संगीत, ग्राफीक डिझायन, अभिनय ह्या मळार 15 म्हयन्यांचे अभ्यासक्रम सुरू जावपाचे आसात.
गोंय राज्य उच्च शिक्षण मंडळ तशेंच उच्च शिक्षण संचालनालया वतीन हे अभ्यासक्रम सुरू जातले. हे विशींची सामंजस्य कबलात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हाजिरेंत कुशळटाय स्टार्टअपां कडेन जातली.
देशांतल्या नामनेच्या स्टार्टअपांच्या सहकार्यान अभ्यासक्रमांची आंखणी जातली. चार सप्तकां वा 15 म्हयन्यांचे अभ्यासक्रम आसतले. ग्राफीक डिझायन, अॅडव्हॉन्स रायटींग, संगीत, अभिनय, संकेतथळां विशींचे अभ्यासक्रम आसतले. ह्या अभ्यासक्रमा उपरांत राज्यांत तशेंच राज्या भायर हजारांनी नोकरेच्यो संदी विद्यार्थ्यांक उपलब्ध जातल्यो.
सरकारान स्टार्टअप धोरण तयार केल्ल्यान नवे स्टार्टअप राज्यांत सुरू जावपाक लागल्या. आयटी धोरणाक मान्यताय दिल्या. आयटी तशेंच स्टार्टअपांतल्यान नोकऱ्यो निर्माण करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. स्टार्टअप तशेंच आयटी उद्देगां खातीर कुशळ मनीसबळ तयार करपा खातीर हे अभ्यासक्रम सुरू
जातले.
आयटीआयंत एव्हिएशन, हॉस्पिटॅलिटी, पर्यटन हे विशींचे नवे अभ्यासक्रम सरकारान सुरू केल्यात, अशी म्हायती गोपांनी दिल्या.