नॉर्वे बुद्दीबळ सर्तींत प्रज्ञानंद पर्जळ्ळो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताचो 16 वर्सां पिरायेचो ग्रॅण्डमास्टर आर प्रज्ञानंदान आनीक एक जबरदस्त प्रदर्शन केलें. ताणें संवसारांतले कठीण सर्तींतली एक नॉर्वे ओपन बुद्दीबळ सर्त जिखली. ताणें ए ग्रेट सर्तींत णव फेरयांनी 7.5 गुणां सयत पयली सुवात मेळयली.

टॉप सिडा वयल्या प्रज्ञानंदान निमाणे फेरयेंत आंतरराष्ट्रीय मास्टर बी प्रणीताक हारयलो. प्रज्ञानंदान सर्तींत एक लेगीत हार घेवंक ना. ताणें सर्तींत उत्कृश्ठ प्रदर्शन केलें. ताणें प्रणिता खेरीत व्हिक्टर मिखालेव्हस्कीक (आठवी फेरी), विटाली कुनिनाक (सवी फेरी),मुखमदझोखिद सुयारोवाकाक (चवथी फेरी), सेमेन मुतुसोव्ह (दुसरी फेरी) आनी मॅथयास अनेलॅण्ड (पयली फेरी) हांकां हारयले. जाल्यार ताचे तीन डाव बादाबाद उरले.

दुसरे सुवातेर इस्त्रायलाच्या मार्सेल एफ्रोइम्स्कीन आनी स्विडनाचो जंग मिन सेओ हे आशिल्ले. तांचे परस प्रज्ञानंद एका गुणान मुखार आशिल्लो.

प्रणित स गुणा सयत जोड रितीन तिसरे सुवातेर आशिल्लो. पूण, सर्तीचे अखेर मेरेन तो सवे सुवातेर घसरलो.

प्रज्ञानंद आतां चेस ऑलिम्पियाडा खातीर भारतीय ब पंगडा वांगडा शिबिरांत वांटो घेवपाक भारतांत येतलो. अंदूंची चेस ऑलिम्पियाड सर्त भारतांत जाता. सर्तीच्या 98 वर्सांच्या इतिहासांत ही सर्त पयले खेपे भारतांत जाता. फुडल्या म्हयन्यांत चेन्नय सुरू जातली. हे सर्तीक बुद्दीबळाची ऑलिम्पीक सर्त लेगीत म्हणटात.

कार्लसन चॅम्पियन, आनंद तिसरे सुवातेर

नॉर्वे बुद्दीबळ सर्तीच्या 10व्या हंगामाचें वस्तादपण येजमान देशाचो ग्रॅण्डमास्टर मॅग्नस कार्लसनान जिखलें. ताणें विक्रमी पांचवे खेपे आनी सेगीत चवथे खेपे किताब आपल्या नांवार केलो.

निमाणे फेरयेंत ताणें बुल्गारियाच्या वॅसलीन तोपालोवाक क्लासीकल प्रकारांत बरोबरींत आडायलो आनी उपरांत टायब्रेकरांत जैत जोडून 1.5 गूण मेळयले आनी अशे तरेन वट्ट 16.5 गुणां सयत पयली सुवात मेळयली. अजरबैजानाचो शाखिरयार ममेद्यारोवाक दुसरे सुवातेर समाधान मानचें पडलें. ताचे 15.5 गूण जाले.ताका आपल्याच देशाच्या तैमूरा आड हार घेवची पडली. आनंदाक तिसरी सुवात फावो जाली. ताणें निमाणे फेरयेंत नॉर्वेच्या आर्यन तारीक टायब्रेकरांत हारयलो. ताचे 14.5 गूण जाले.