नेरूल ते कांदोळे मजगतच्या बंधाऱ्याच्या कामाक आक्षेप

नेरूल - कांदोळे हांगा बांदकाम सुरू आशिल्लो बंधारो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कळंगूट मतदारसंघ मंचाची मुखेल सचिवा कडेन कागाळ

म्हापशें: नेरूल ते कांदोळे मजगतच्या साडेतीन मिटर रुंदायेचो बंधारो घटमूट आनी नुतनीकरण प्रकल्प वगळचो आनी इकोफ्रेंडली मार्गदर्शक तत्वांचेर हो बंधारो परतून डिझायन करचो अशी मागणी कळंगू मतदारसंघ मंचान केल्या.

गांवच्या शाश्वत आनी पर्यावरणपूरक विकासाक आमचो आक्षेप ना. पूण हो प्रकल्प पर्यावरण संरक्षण कायद्याचें उल्लंघन करपी आसून गांवांतल्या पर्यावरणाच्या हिताचो ना असो दावो मंचान केला.

हे विशीं मंचाचे वांगडी आग्नेल बार्रेटो हांणी नेरूल ते कांदोळी मजगतच्या ह्या बंधराऱ्याचे घटमूटवजा नुतनीकरण प्रकल्पाक विरोधी करपी कागाळ गोंयच्या मुखेल सचिवा कडेन दाखल केल्या. कारण हो प्रकल्प पर्यावरण कायद्याचें उल्लंघन करता.

ह्या कागाळीची प्रत गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाचे वांगडी सचीव, उदका स्रोत विभागाचो मुखेल अभियंतो, जिल्होधिकारी, गोंय राज्य जैवविविधता मंडळाचे वांगडी सचीव, मुखेल रानसंरक्षण, रान खातें, उत्तर गोंय पुलीस अधिक्षक, कांदोळी सरपंच आनी सचीव हांकां दिल्या.

सद्याच्या बंधाऱ्याची रुंदी 3.5 मिटर आसून विकासाच्या नांवान कथीत रितीन स ते आठ मिटर मेरेन वाडयल्या. न्हंयेच्या पात्रांत मातयेचो भराव घाल्ल्यान पाणवाटे आनी खारफुटीची जैवविधताय नश्ट केल्यात. न्हंयेचे कडेक राखीव वणटीच्या बांदकामाक काँक्रीट आनी हेर साहित्याचो वापर केल्ल्यान न्हंयेची जैवविविधताय नश्ट जाल्या. तशेंच न्हंयेतल्या विवीध प्रजातींचे वाडीक प्रतिबंध येतलो असो दावो हे कागाळीत केला.

आमी काँक्रीट विकास आनी गांवच्या पर्यावरणाचो नाश करपा विशींच्या विकासाक खर आक्षेप घेतात. कारण गांवच्या हिताचे हे नक्कीच न्हय. आनी फक्त गांवचे पर्यावरण संतुलन इबाडपी हो विकास आसा. हो स ते आठ मिटर रुंदायेचो बंधारो उबारल्यार वाठारांत वाहनांची वर्दळ वाडटली, जाचो फुडारांत बिल्डर लॉबी कडल्यान हाचो गैरवापर जातलो अशें मंचाचे अध्यक्ष प्रेमानंद दिवकार हांणी सांगलें.